Νέα

Συνεδρίαση του Εκτελεστικού Προεδρείου της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ

 Το Εκτελεστικό Προεδρείο της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ θα συνεδριάσει στις 13 Σεπτεμβρίου2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ  στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας Μάρνη 56.

Θέματα της συνεδρίασης είναι: 1) Επικύρωση Πρακτικών. 2) Πορεία της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ μετά τις νέες εξελίξεις με περικοπές κύριων και επικουρικών συντάξεων –ΕΚΑΣ και άλλων επίκαιρων προβλημάτων των συνταξιούχων. 3) Οικονομικά  της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ. 4) Ανακοινώσεις – Προτάσεις.