Νέα

Συνεδριάζει το Εκτελεστικό Προεδρείο της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ

 Στις 25 Ιανουαρίου 2017 θα συνεδριάσει το Εκτελεστικό Προεδρείο της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ στις 10.00 π.μ στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας , Μάρνη  56,  7ος όροφος.

Θέματα της συνεδρίασης είναι: 1. Επικύρωση Πρακτικών. 2. Εκτιμήσεις από τις κινητοποιήσεις της προηγούμενης χρονιάς  και πορεία  του κινήματος. 3. Προετοιμασία  εκλογών Σωματείων. 4. Οικονομικά της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ (4Ο Τρίμηνο). 5. Ανακοινώσεις – Προτάσεις

   Στην πρόσκλησή της η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ καλεί τα μέλη του ΕΠ να προτείνουν–εάν έχουν- κάποιο άλλο θέμα το συντομότερο.