Νέα

ΟΣΕ ΙΚΑ & ΕΤΕΜ – ΠΟΠΣ – ΠΟΣ ΟΑΕΕ: Μηνιαία εισφορά 0,25 ευρώ για τα συλλογικά όργανα των συνταξιούχων

Την καθιέρωση μηνιαίας εισφοράς 0,25 ευρώ από το σύνολο των καταβαλλόμενων συντάξεων «υπερ των συλλογικών οργάνων συνταξιούχων» ζητούν με κοινό υπόμνημά τους η Ομοσμπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ & ΕΤΜ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ. Το υπόμνημα παρέδωσαν ο πρόεδρος της ΟΣΕ ΙΚΑ Δήμος Κουμπούρης και της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ Παντελής Τάτσης στα κόμματα που μετείχαν στη συζήτηση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλή το μεσημέρι της Παρασκευής της 6 Μάη 2016.

Στο υπόμνημα αναφέρονται τα εξής: «Η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο  “Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων” στο άρθρο 102 έφερε αρχική πρόταση για παρακράτηση μηνιαίας εισφοράς 0,50 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής (Ν.4144/2013, άρθρο 34) με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών και Σωματείων Συνταξιούχων. 

 

  Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός αυτό το ποσό το μείωσε στα 0,05 λεπτά. Θεωρούμε ότι με αυτή την μείωση ουσιαστικά οι Ομοσπονδίες μας και τα 300 περίπου Σωματεία τους οδηγούνται σε οικονομικό μαρασμό, αφού δεν θα μπορούν να καλύψουν οικονομικά τις λειτουργικές τους ανάγκες. Προτείνουμε το ποσό της παρακράτησης να είναι στα 0,25 λεπτά με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ λάμβανε 0,25 λεπτά και η Ομοσπονδία Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων του Δημοσίου λάμβανε 0,30 λεπτά. Θεωρούμε ότι το ποσό που προτείνουμε τον 0,25 λεπτών είναι δίκαιο και με αυτό θα καλυφθούν οι ανάγκες μας».

Η τροπολογία

Το υπόμνημα οι Ομοσπονδίες το συνοδεύουν και με την απαραίτητη τροπολογία, η οποία που έχει ως εξής:

«Κεφάλαιο Θ ́ Λοιπές Διατάξεις κοινωνικοασφαλιστικού περιεχομένου.        Άρθρο 102: Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων.

1. Θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,25 ευρώ, η οποία παρακρατείται από το σύνολο των καταβαλλόμενων συντάξεων και αποδίδεται στον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής (Ν.4144/2013, άρθρο 34) με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών και Σωματείων Συνταξιούχων.

2. Όσοι δεν επιθυμούν την παρακράτηση, θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

4. Η παρακράτηση άρχεται από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα έναρξης ισχύος του παρόντος.

5. Όλες οι ρυθμίσεις πρέπει να διατυπωθούν ρητά και με σαφήνεια στο νόμο και να μην παραπεμφθούν σε υπουργικές αποφάσεις. Επίσης με τον ίδιο νόμο πρέπει να καταργηθούν οι μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις για τις εισφορές συνταξιούχων στα σωματεία, ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνείες στο μέλλον. Αυτές είναι:

1.  Άρθρο 33 του Νομοθετικού Διατάγματος 1044 του 1971 (ΦΕΚ Α΄245).

2.  Παρ. 3α και 3β του άρθρου 8 του νόμου 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄38).

3. Παρ. 3 του άρθρου 147 του νόμου 3655/2008 (ΦΕΚ Α΄ 58).

4.  Παρ. 5 του άρθρου 69 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’)».