Νέα

Υπόμνημα της ΣΕΑ στον υφυπουργό Εργασίας

H Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημοσίου, ΠΟΣΕ-ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΝΑΤ και ΠΣΣ Δικηγόρων έστειλε υπόμνημα (16.4.2018) στον υφυπουργό Εργασίας Τάσο Πετρόπουλο για τα επείγοντα θέματα που είχαν συζητηθεί στη συνάντηση της 8.3.2018.

Στην ίδια συνάντηση είχε συμφωνηθεί να γίνει νέα συνάντηση η οποία ακυρώθηκε δύο φορές με πρωτοβουλία του υφυπουργού.

Το υπόμνημα, που κοινοποιείται και προς την Διευθύντρια του γραφείου του υφυπουργού Νεφέλη Σαμιακού, έχει ως εξής:

«Κύριε υπουργέ,

Στην συνάντηση των συνταξιουχικών οργανώσεων της ΣΕΑ, (Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα),  που είχαμε μαζί σας  στις 8 Μάρτη, μετά από συγκέντρωση των συνταξιούχων της Αττικής, συζητήσαμε και συμφωνήσαμε: Να πραγματοποιήσουμε νέα συνάντηση εντός 15ημερών προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε απαντήσεις σε μια σειρά ζητήματα που θέσαμε. Ζητήματα που αφορούν την απόδοση στους συνταξιούχους μιας σειράς από διαφορές που προκύπτουν από τις αυθαίρετες παρακρατήσεις που έχουν γίνει πάνω από τους νόμους πού έχουν ψηφισθεί, σε κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και άλλες διαφορές στις συντάξεις των πρώην ΔΕΚΟ. Στη συνάντηση αυτή μας διαβεβαιώσατε  ότι εντός 15 ημερών θα υπάρξει έτοιμη ηλεκτρονική φόρμα στο διαδίκτυο, για την υποβολή αιτήσεων για οποιοδήποτε θέμα αφορά τους συνταξιούχους. Επίσης συζητήσαμε την απόδοση των 20 λεπτών που παρακρατούνται από τους συνταξιούχους για τις ανάγκες του συνταξιουχικού κινήματος και πήραμε την απάντηση ότι  από αυτά τα χρήματα το 80% θα αποδοθεί μέχρι το τέλος του Μάρτη.

Όλα αυτά τα ανακοινώσαμε στην συγκέντρωσή μας και στα σωματεία μας. Από την συνάντηση εκείνη έχει περάσει πάνω από ένας μήνας και τίποτα δεν έχει γίνει, καμιά απάντηση δεν έχουμε πάρει αφού για δύο φορές το ραντεβού αυτό, για την νέα μας συνάντηση, αναβλήθηκε κυριολεχτικά στο παραπέντε, λόγω έκτακτων υποχρεώσεων σας.Η ΣΕΑ θεωρεί  αδικαιολόγητη αυτή την καθυστέρηση και απαιτεί, η συνάντηση αυτή να γίνει άμεσα ώστε να έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στα θέματα  που έχουν τεθεί. Όσο για την απόδοση  των 20 λεπτών από τα παρακρατημένα χρήματα των συνταξιούχων, αυτά άμεσα πρέπει να αποδοθούν σε όσες συνταξιουχικές οργανώσεις τα έχουν ζητήσει για τις ανάγκες τους, χωρίς καμιά καθυστέρηση».