Νέα

Συνέρχεται το ΔΣ της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ

 

Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ στις 29 Σεπτεμβρίου 2016 αποφάσισε το Εκτελεστικό Προεδρείο της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ στη συνεδρίασή του στις 13 Σεπτεμβρίου2016.

 

Η συνεδρίαση θα γίνει στα γραφεία της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ, Μάρνη 56 και τα θέματα που θα απασχολήσουν το ΔΣ είναι: 1)Επικύρωση Πρακτικών. 2) Πορεία της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ μετά τις νέες εξελίξεις με περικοπές κύριων και επικουρικών συντάξεων –ΕΚΑΣ και άλλων επίκαιρων προβλημάτων των συνταξιούχων. 3)Οικονομικά ενίσχυσης της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ και Σωματείων με το Ν.3863/2010. 4)Οικονομικά  της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ. 5) Ανακοινώσεις – Προτάσεις.