Νέα

Συνεδριάζει το ΕΠ της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ στις 26 Απριλίου 2018

  Το Εκτελεστικό Προεδρείο (ΕΠ) της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ θα συνεδριάσει στις 26 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Μάρνη  56  7ος όροφος.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση είναι:

1. Επικύρωση πρακτικών.

2. Πολιτικοοικονομική κατάσταση, πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος (ΠΟΣ-ΟΑΕΕ και ΣΕΑ) και προετοιμασία για το 11ο  Απολογιστικό  Συνέδριο της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ, που θα γίνει στο Βόλο στις 30 Μαϊου 2018.

3. Οικονομικά της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ (1Ο τρίμηνο 2018).

4. Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Στην πρόσκληση πρός τα μέλη του ΕΠ αναφέρεται: «Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν επιθυμείτε να προτείνετε  κάποιο άλλο θέμα το συντομότερο. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη».