Νέα

Συνεδρίαση του Εκτελεστικού Προεδρείου της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ στις 23 Ιανουαρίου 2018

Στις 23.1.2018 θα συνεδριάσει το Εκτελεστικό Προεδρείο της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Μάρνη  56,  7ος όροφος, στις 9:30 π.μ.

Θέματα της συνεδρίασης είναι:

1.     Επικύρωση Πρακτικών.

2.     Πολιτικοοικονομική κατάσταση, πορεία συνδικαλιστικού κινήματος ΠΟΣ-ΟΑΕΕ.

3.     Προτάσεις για το 11ο Συνέδριο της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ.

4.      Οικονομικός Απολογισμός Τριμήνου.

5.     Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

   Στην πρόσκληση αναφέρεται: «Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν επιθυμείτε να προτείνετε  κάποιο άλλο θέμα το συντομότερο. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη».