Νέα

Συνεδρίαση του ΕΠ της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ στις 17 Σεπτεμβρίου 2018

Το Εκτελεστικό Προεδρείο (ΕΠ) της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ θα συνεδριάσει στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ., στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Μάρνη 56, 7ος όροφος. Τα θέματα της συνεδρίασης, όπως αναφέρει η πρόσκληση της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ πρός τα μέλη του ΕΠ, είναι:

1.     Επικύρωση Πρακτικών.

2.     Πολιτικοοικονομική κατάσταση, πορεία συνδικαλιστικού κινήματος ΠΟΣ-ΟΑΕΕ.

3.     Οικονομικά ΠΟΣ-ΟΑΕΕ(2ο τρίμηνο 2018).

4.     Ενημέρωση και απόφαση για έξοδα μετακίνησης  ΔΣ, Προεδρείου, Αντιπροσώπων, Ελεγκτικής Επιτροπής  κλπ.

5.     Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Και η πρόσκληση καταλήγει: «Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν επιθυμείτε να προτείνετε  κάποιο άλλο θέμα το συντομότερο. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη».