Νέα

Συνεδρίαση του Δ. Σ. της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ στις 6 Φεβρουαρίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ θα συνεδριάσει στις6 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Μάρνη  56,  7ος όροφος.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση είναι: 1. Επικύρωση Πρακτικών. 2. Πολιτικοοικονομική κατάσταση, πορεία συνδικαλιστικού κινήματος ΠΟΣ-ΟΑΕΕ. 3. 11ο Συνέδριο της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ. 4. Οικονομικός Απολογισμός Τριμήνου. 5. Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Στην πρόσκληση αναφέρεται: «Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν επιθυμείτε να προτείνετε  κάποιο άλλο θέμα το συντομότερο. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη».

Το πρόγραμμα της συνεδρίασης έχει ως εξής:

  9:00  –  9:30 Προσέλευση.

  9:30  –  9:40 Άνοιγμα εργασιών Δ. Σ. από τον Γ. Γ. Διον. Σβορώνο.

  9:40 – 10:20 Εισήγηση των θεμάτων του Δ.Σ  από τον Πρόεδρο της    

                       ΠΟΣ-ΟΑΕΕ  Παντελή Τάτση.

10:20 – 10:35 Eνημέρωση για τα οικονομικά της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ από τον

                        Ταμία Αλέκο Μάρκου, 4Ο Τρίμηνο 2017.

10:35 – 10:55 Ερωτήσεις  – Απαντήσεις.

10:55 – 11:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ.

11:15 – 13:50 Ομιλίες μελών Δ. Συμβουλίου.

13:50 – 14:15  Κλείσιμο και Αποφάσεις