Νέα

Συνάντηση της Ομοσπονδίας με το Διοικητή του ΟΑΕΕ

«Τα αιτήματα των συνταξιούχων είναι δίκαια» παραδέχτηκε ο νέος Διοικητής του ΟΑΕΕ Δημήτρης Τσακίρης στη συνάντησή του με αντιπροσωπεία της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ στις 13.11.2015. Ωστόσο όμως για την ικανοποίησή τους παρέπεμψε στην κεντρική κυβέρνηση, η οποία όμως υλοποιεί το 3ο μνημόνιο.

Στην αντιπροσωπεία της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ συμμετείχαν οι Παντελής Τάτσης, πρόεδρος, Διονύσης Σβορώνος Γενικός Γραμματέας, Αλέκος Μάρκου ταμίας και Νίκος Αυρηλιώνης μέλος του ΔΣ και Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Αθηνών Πειραιώς.

Η αντιπροσωπεία εξέφρασε την ανησυχία της για τους εν ενεργεία συναδέλφους που έχουν χρέη και έχουν μπεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Ζήτησε τη συμβολή της Διοίκησης του ΟΑΕΕ για την προστασία των εν ενεργεία συναδέλφων που έχουν μπεί στη διαδικασία των 100 δόσεων και απειλούνται από διαδικασίες, που προβλέπονται από πρόσφατες ρυθμίσεις. Όπως πχ να αποβληθεί ο ασφαλισμένος απ’ τη ρύθμιση αν δεν πληρώσει μια δόση του ΕΝΦΙΑ.

Επίσης η αντιπροσωπεία έθεσε και στο νέο Διοικητή το πάγιο αίτημά της να μη μείνει κανένας ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ χωρίς σύνταξη και περίθαλψη, ο οποίος αν και έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, εντούτοις χάνει και τη σύνταξη και την ιατροφαρμακευτική κάλυψη, λόγω χρεών πρός το ασφαλιστικό ταμείο. Ζήτησαν τη χορήγηση σύνταξης αντίστοιχης του επιπέδου των εισφορών που πλήρωσαν οι συνάδελφοι, όσο καιρό ήταν εν ενεργεία. Επί πλέον ζήτησαν διευκόλυνση της πληρωμής των χρεών πέραν των 20.000 ευρώ. Δηλαδή να μην μπαίνει ο χρονικός περιορισμός των δύο μηνών για την καταβολή τους. Σε κάθε περίπτωση κανείς δεν πρέπει να μένει χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τόνισε η αντιπροσωπεία.

Η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ επανέφερε την παρατεταμένη, απ’ το 2010, εκκρεμμότητα στον κοινωνικό τουρισμό.

 Με το άρθρο 69 ,παρ. 5, του νόμου 3863/2010  (ΦΕΚ    Α΄ 115) θεσπίστηκε «μηνιαία εισφορά ένα (1) ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες από τον ΟΑΕΕ συντάξεις δώδεκα (12) μηνών και αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασμό Επαγγελματικής Εστίας (ΕΛΕΕ), με σκοπό τη συμμετοχή των συνταξιούχων του Οργανισμού στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού… καθώς και την οικονομική ενίσχυση των Ομοσπονδιών και των Σωματείων Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ». Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι με «απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται ο τρόπος διάθεσης της εισφοράς αυτής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου».

Με την Υ.Α. Φ40035/οικ2370/190/28-2-2011 (ΦΕΚ Β’ 492/31-3-2011) έγινε η πρώτη κατανομή των κονδυλίων απ’ τις εισφορές. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Η  προβλεπόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) εισφορά, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες από τον ΟΑΕΕ συντάξεις, αποδίδεται κατά ποσοστό 75% υπέρ του ΕΛΕΕ και κατά ποσοστό 25% υπέρ της Ομοσπονδίας και των Σωματείων Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ».

Έχει, δηλαδή, ρυθμιστεί η διάθεση του 25% των κονδυλίων απ’ τις εισφορές υπέρ των Ομοσπονδιών και των Σωματείων Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ . Εκκρεμμεί όμως, ακόμα, η έκδοση νέας υπουργικής απόφασης με την οποία θα ρυθμίζεται η διάθεση και του 75% των κονδυλίων απ’ τις εισφορές, που κατατίθενται στον ΕΛΕΕ, με σκοπό την συμμετοχή των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού. Με τους μετριότερους υπολογισμούς το ποσόν του 75% που έχει συγκεντρωθεί για το σκοπό αυτό απ’ τη θέσπισή υπερβαίνει τα 16.000.000 ευρώ.