Νέα

Συγκυβερνητική μικροψυχία για τις εισφορές στα σωματεία των συνταξιούχων

 

Η επιχείρηση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την οικονομική αποδυνάμωση του αγωνιστικού κινήματος των συνταξιούχων αποτυπώθηκε και στο αντιασφαλιστικό έκτρωμα με την τελική ρύθμιση για την «εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων».

Η  εισφορά ορίστηκε τελικά σε 0,20 ευρώ στις κύριες συντάξεις – και όχι σε 0,25 ευρώ σε όλες τις καταβαλλόμενες συντάξεις, όπως ζήτησαν με κοινό υπόμνημά τους σε όλα τα κόμματα η Ομοσμπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ & ΕΤΜ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ. Στο αρχικό σχέδιο η οικονομική ενίσχυση προορίζονταν για «Ομοσπονδίες και Σωματεία Συνταξιούχων» ενώ στην τελική διατύπωση προστέθηκαν και «Συνομοσπονδίες Συνταξιούχων», αποκαλύπτοντας την πρόθεση να ενισχυθούν και τα μορφώματα εκείνα, που παίζουν διασπαστικό ρόλο στο κίνημα των συνταξιούχων.

  Το μικρόβιο της διάσπασης ενυπάρχει και στην πρόβλεψη ότι τα αναγκαία θέματα για τη διάθεση των χρημάτων απ΄ τις εισφορές, θα ρυθμίζονται με υπουργική απόφαση. Δεν έγινε, δηλαδή, στο νόμο η πρόβλεψη για τον ορισμό των δικαιούχων ρητά και με σαφήνεια, όπως ζήτησαν οι οργανώσεις των συνταξιούχων. Ούτε καταργήθηκαν οι μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις για τις  εισφορές των συνταξιούχων, ώστε να μη δημιουργούνται παρερμηνείες στο μέλλον –όπως, επίσης, ζήτησαν οι οργανώσεις των συνταξιούχων. Οι διατάξεις που πρέπει να καταργηθούν είναι: Α. Άρθρο 33 του Νομοθετικού Διατάγματος 1044 του 1971 (ΦΕΚ Α΄245). Β. Παρ. 3α και 3β του άρθρου 8 του νόμου 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄38). Γ. Παρ. 3 του άρθρου 147 του νόμου 3655/2008 (ΦΕΚ Α΄ 58). Δ. Παρ. 5 του άρθρου 69 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’).

Η διάταξη

  Η αρχική πρόβλεψη ήταν για εισφορά 0.50 ευρώ από κάθε κύρια σύνταξη. Στις συνέχεια ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος είπε στους συνταξιούχους ότι σκέφτεται να μειώσει την εισφορά σε 0,05 ευρώ και με την υπόσχεση ότι, όποια τελικά εισφορά θεσπιστεί, θα παρακρατείται από το σύνολο των καταβαλλόμενων συντάξεων.

Τελικά, και κατά πλειοψηφία –και με το ΚΚΕ να δηλώνει παρών- ψηφίστηκε το  άρθρο 102 για την « Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων», που προβλέπει τα εξής:  

1. Θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής (Ν.4144/2013, άρθρο 34) με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.

2. Όσοι δεν επιθυμούν την παρακράτηση, θα πρέπει να υποβάλουν έγγραφη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του ασφαλιστικού τους φορέα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

4. Η παρακράτηση άρχεται από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα έναρξης ισχύος του παρόντος».

 Οι απώλειες για Ομοσπονδίες και σωματεία

Τον Ιούλη του 2015, σύμφωνα με την έκθεση ΗΛΙΟΣ, ο αριθμός των συνταξιούχων ήταν 2.663.345 αλλά καταβλήθηκαν συνολικά 4.564.104 συντάξεις. Απ’ αυτές τις συντάξεις:

  •  Οι 2.194.505 ήταν Κύριες (Γήρατος 2.015.785, Θανάτου 594.227, Αναπηρίας 269.945, Υπερήλικες ΟΓΑ 31.046 και Χωρίς ένδειξη 3.502).
  •  Οι 1.649.599 ήταν Επικουρικές (Γήρατος 1.223.352, Θανάτου 350.451, Αναπηρίας 75.796).

 Δηλαδή τα συνδικάτα των συνταξιούχων θα έπρεπε να πάρουν 4.564.104 Χ 0,20 ευρώ = 912.820,8 ευρώ και τελικά θα πάρουν μόνο 2.194.505 Χ 0,20 ευρώ = 438.901 ευρώ. Χάνουν, μ’ άλλα λόγια 912.820,8 – 438.901 = 473.919,8 ευρώ . Δηλαδή, χάνουν περισσότερα λεφτά από όσα θα τους αποδίδονται!

Μ’ άλλα λόγια δεν θα εισπραχτεί ούτε μία εισφορά για κάθε έναν απ’ τους 2.663.345 συνταξιούχους, ως φυσικό πρόσωπο. Αν γινόταν ρύθμιση για εισφορά σε κάθε συνταξιούχο, τότε τα συνδικάτα των συνταξιούχων θα έπρεπε να εισπράξουν 2.663.345 Χ 0,20 = 532.669 ευρώ αντί για 438.901 ευρώ.

Απώλειες 20% για τις Ομοσπονδίες του ΟΑΕΕ

Ο ΟΑΕΕ έχει συνολικά (στοιχεία Ιούλη 2015) 369.256 συνταξιούχους. (ΤΣΑ 50.883, ΤΕΒΕ 263.587, ΤΑΕ 47.915, ΤΑΝΠΤ 2.083, ΤΕΑΑ 3.927 και ΤΕΑΚΔΥΠ 861). Οι επικουρικές συντάξεις είναι ελάχιστες και επομένως όσοι θα καταβάλλουν την εισφορά των 0,20 ευρώ θα είναι περίπου όσοι και σήμερα.

Μέχρι τώρα η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ και η ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ εισέπρατταν 369.255 Χ 0,25 ευρώ = 92.313,75 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα εισπράξει 369.255 Χ 0,20 = 73.851 ευρώ. Δηλαδή 18462,75 ευρώ ή 20% λιγότερα.

Είναι λεφτά που επιστρέφουν στοuς ίδιους τους συνταξιούχους μέσα απ’ τη λειτουργία των σωματείων τους και τις δραστηριότητές τους, όπως οι ετήσιες γιορτές κάποιες εκδρομές και συνεστιάσεις.

 Στον ίδιο κουμπαρά

 Οι εισφορές όλων των συνταξιούχων για τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις μεταφέρονται πιά στον ίδιο κουμπαρά του άρθρου 34 του Ν.4144/2013.

Στον ίδιο λογαριασμό λιμνάζουν 19 εκ. ευρώ απ’ τις εισφορές των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, που θα έπρεπε να έχουν διατεθεί για κοινωνικό τουρισμό απ’ το 2010. Για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ το άρθρο 69 παρ. 5 του νόμου 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115) προβλέπει «μηνιαία εισφορά ένα (1) ευρώ η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες από τον ΟΑΕΕ συντάξεις δώδεκα (12) μηνών και αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασμό Επαγγελματικής Εστίας (ΕΛΕΕ) με σκοπό τη συμμετοχή των συνταξιούχων του Οργανισμού στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου καθώς και την οικονομική ενίσχυση των Ομοσπονδιών και των Σωματείων Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ». Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι με «απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται ο τρόπος διάθεσης της εισφοράς αυτής καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου»

Με την Υ.Α. Φ40035 οικ2370/ 190/ 28-2-2011 (ΦΕΚ Β’ 492/ 31-3-2011) έγινε η πρώτη κατανομή των κονδυλίων απ’ τις εισφορές. Συγκεκριμένα αναφέρεται «Η προβλεπομένη από την παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 3863/ 2010 (Α 115) εισφορά η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες από τον ΟΑΕΕ συντάξεις αποδίδεται κατά ποσοστό 75% υπέρ του ΕΛΕΕ και κατά ποσοστό 25% υπέρ της Ομοσπονδίας και των Σωματείων Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ».

Εχει, δηλαδή, ρυθμιστεί η διάθεση του 25% των κονδυλίων απ’ τις εισφορές υπέρ των Ομοσπονδιών και των Σωματείων Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. Εκκρεμεί όμως, ακόμα, η έκδοση νέας υπουργικής απόφασης με την οποία θα ρυθμίζεται η διάθεση και του 75% των κονδυλίων απ’ τις εισφορές, που κατατίθενται στον ΕΛΕΕ, με σκοπό την συμμετοχή των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού.

Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο άρθρο 68 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α’ 270) τα κονδύλια  μεταφέρονται στον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) που θεσπίστηκε με το άρθρο 34 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88). Πρίν, δηλαδή, αρχίσει η διάθεση των κονδυλίων του ΕΛΕΕ τα χρήματα για τον κοινωνικό τουρισμό άλλαξαν κουμπαρά! Και τώρα με τη νέα ρύθμιση έρχονται να μπούν στον ίδιο κουμπαρά οι εισφορές τόσο των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, όσο και των υπόλοιπων συνταξιούχων.

Η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ και η ΠΟΣΕ-ΟΑΕΕ θα διεκδικήσουν με κάθε τρόπο τα αδιάθετα μέχρι τώρα κονδύλια των 19 εκ. ευρώ.