Νέα

Η συνέλευση της Ένωσης Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Αθηνών & Περιχώρων οριστικά στις 29 Μάρτη 2018

Η Ένωση Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Αθηνών & Περιχώρων θα πραγματοποιήσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52.

Η Συνέλευση, σύμφωνα με την πρόσκληση του  Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αθηνών, θα έχει τα εξής θέματα:  1. Απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Οικονομικός Απολογισμός – Ισολογισμός –Προϋπολογισμός. 3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή Δ.Σ. 4. Ψήφισμα.

Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει στις 15/3/2018 σε αίθουσα του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52) και ώρα 10 το πρωί. Αν δεν υπάρξει απαρτία θα γίνει δεύτερη Γ.Σ. στις 22/3/2018.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ η τρίτη Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων την Πέμπτη στις 29/3/2018 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.