Νέα

Επιμένουν στους μοχλούς διάσπασης της αγωνιστικής ενότητας των συνταξιούχων

Παρά την καθιέρωση ενιαίας εισφοράς 0,20 ευρώ σε όλες τις κύριες συντάξεις υπέρ των «συλλογικών οργάνων των συνταξιούχων» στο νέο νόμο 4387/2016, συνεχίζεται η επιμονή κάποιων που επιθυμούν τη διάσπαση του αγωνιστικού κινήματος των συνταξιούχων με την ενίσχυση ετερόκλητων σχημάτων και μορφωμάτων του κυβερνητικού συνδικαλισμού.

Εφόδια για αυτή την επιχείρηση προσφέρει η άρνηση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να υιοθετήσει –στη διάρκεια της συζήτησης για την ψήφιση του νέου νόμου- την πρόταση της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ & ΕΤΜ, της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ να καταργηθούν –μετά την καθιέρωση της ενιαίας εισφοράς- οι μέχρι  τώρα ισχύουσες διατάξεις για τις  εισφορές των συνταξιούχων. Έτσι δεν θα δημιουργούνταν  παρερμηνείες στο μέλλον, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός στην ενότητα του κινήματος των συνταξιούχων.

Ο νέος νόμος 4387 (του Γ. Κατρούγκαλου) ψηφίστηκε στις 8.5.2016. Στις 11.5.2016 δόθηκε η παραγγελία για να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δημοσιεύτηκε στις 12.5.2016 (ΦΕΚ 85 Α’).

Στο άρθρο 102 προβλέπει: «Θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής (Ν.4144/2013, άρθρο 34) με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων».

Οι τρείς Ομοσπονδίες των συνταξιούχων είχαν ζητήσει να καταργηθούν, ταυτόχρονα με την καθιέρωση της ενιαίας εισφοράς, οι παρακάτω διατάξεις:

Α. Άρθρο 33 του Νομοθετικού Διατάγματος 1044 του 1971 (ΦΕΚ Α΄245).

Β. Παρ. 3α και 3β του άρθρου 8 του νόμου 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄38).

 Γ. Παρ. 3 του άρθρου 147 του νόμου 3655/2008 (ΦΕΚ Α΄ 58).

 Δ. Παρ. 5 του άρθρου 69 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’).

Όπλο και η συκοφαντία

Στις 12.5.2016 συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΕ το αίτημα της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ και της ΠΟΣΕ – ΟΑΕΕ να ανακληθεί η κατά πλειοψηφία προηγούμενη απόφασή του (30.3.2016) με την οποία έκανε δεκτό το αίτημα του λεγόμενου «Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων» για την παρακράτηση και την απόδοση σε αυτό μηνιαίας συνδρομής ενός (1) ευρώ των συνταξιούχων που είναι μέλη του Δικτύου. Η συζήτηση στις 12.5.2016 έγινε μετά τη διακοπή της συζήτησης για το ίδιο θέμα στη συνεδρίαση στις 20.4.2016. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στις 24.4.2016 είχε πραγματοποιηθεί έξω απ’ τα γραφεία του ΟΑΕΕ μαχητική συγκέντρωση συνταξιούχων του ΟΑΕΕ.

Η συνεδρίαση στις 20.4.2016 διακόπηκε όταν ο Υποδιοικητής του ΟΑΕΕ Δημήτρης Χριστοφορίδης επιτέθηκε με ανοίκειο τρόπο στον εκπρόσωπο των συνταξιούχων και πρόεδρο της ΠΟΣ – ΟΑΕΕ, Παντελή Τάτση και στην πρόεδρο της Ένωσης των Βενζινοπωλών, Μαρία Ζάγκα.

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της ΠΟΣ – ΟΑΕΕ ο Υποδιοικητής είπε: «Να σου πώ κάτι κ. Τάτση, επειδή θέλεις να το ακούσεις. Εσύ ψήφισες το PSI του κ. Βενιζέλου, δεν το ψήφισα εγώ».Η συκοφαντική αυτή επίθεση ήταν εσκεμμένη όταν στην απόφαση 100/2012 του ΔΣ του ΟΑΕΕ, αναφέρεται επί λέξει: «Το ΔΣ … αποφασίζει κατά πλειοψηφία (συμφωνούντος του κυβερνητικού εκπροσώπου) την προσφορά των τίτλων ελληνικού δημοσίου του χαρτοφυλακίου ομολόγων του ΟΑΕΕ για ανταλλαγή και την παροχή συναίνεσης στις προτεινόμενες τροποποιήσεις, όπως περιγράφονται στην από 24.2.2012 πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη συννημένη στο παρόν κατάσταση τίτλων. Κατά της απόφασης αυτής μειοψήφισαν οι κ.κ. Θεολογίτης Θεολόγος, Ζάγκα Μαρία, Τάτσης Παντελής για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό».

Ισχυρότερος ο παλιός νόμος

Στη συνεδρίαση στις 12.5.2016 ο Διοικητής του ΟΑΕΕ Δημήτρης Τσακίρης πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος της ανάκλησης της απόφασης της 30.3.2016, επικαλούμενος την παρ. 3 του άρθρου 147 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α), που προβλέπει: «Οι συνδρομές των συνταξιούχων των Ασφαλιστικών Οργανισμών προς τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές τους οργανώσεις είναι δυνατόν να παρακρατούνται από τους Οργανισμούς αυτούς, ύστερα από απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων, από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξής τους, εφόσον υποβληθούν από τις οργανώσεις αναλυτικές καταστάσεις συνοδευόμενες από ατομικές υπεύθυνες δηλώσεις (ν. 1599-1986, ΦΕΚ 75 Α’) των συνταξιούχων μελών τους περί αποδοχής της παρακράτησης αυτής».

Ο Διοικητής του ΟΑΕΕ –παρά την ψήφιση του νέου νόμου 4387/2016 (του Γιώργου Κατρούγκαλου)- επέμενε στο νόμο 3655/2008 (της Φ. Πετραλιά), παραγνωρίζοντας για δεύτερη φορά τις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, που στη συνεδρίαση της 30.3.2016 είχαν προτείνει την απόρριψη του αιτήματος του λεγόμενου Δικτύου υπογραμμίζοντας: «Η προβλεπόμενη με την παρ. 3 του άρθρου 147 του Ν. 3655/2008 διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, γραφειοκρατική, και κυρίως αντιπαραγωγική γιατί αφορά κάθε συνταξιούχο χωριστά, με διαφορετικό ποσό παρακράτησης, με διαφορετική έναρξη και λήξη, με πλείστα σωματεία ανά την επικράτεια και πολλαπλά ενδεχομένως σωματεία ανά συνταξιούχο και με συχνές αντεγκλήσεις συνταξιούχων με τα σωματεία τους, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν».

Δηλαδή ο Διοικητής, και εν γνώσει του για τη νέα ρύθμιση του νόμου 4387/2016, επέμενε στην εφαρμογή του νόμου Πετραλιά. «Επειδή, υποστήριξε,  από τη λήψη της απόφασης δεν επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή των όρων υπό τους οποίους ελήφθη προτείνεται η απόρριψη τους αιτήματος για την ανάκλησης της απόφασης (σσ: της 30.3.2016)».

Λάθος δρόμος

Ο Π. Τάτσης  είπε ότι δεν έχει νόημα πλέον η συζήτηση του θέματος επειδή άλλαξε ο τρόπος της παρακράτησης της εισφοράς των συνταξιούχων, και αναμένεται, πλέον, η υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες. Είναι βασικό λάθος, επισήμανε ο Π. Τάτσης, η επιμονή στην προσπάθεια διάσπασης του συνδικαλιστικού κινήματος. Ο Π. Τάτσης είπε ότι είναι γνωστά στους συνταξιούχους τα κέντρα εκείνα στα οποία δεν είναι αρεστή η αγωνιστική ενότητα του κινήματος των συνταξιούχων. Και τα κέντρα αυτά απεργάζονται την ενίσχυση του κυβερνητικού συνδικαλισμού, υπογράμμισε ο Π. Τάτσης θυμίζοντας την παρότρυνση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, που ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να γίνει «συγκρότηση μιας πανελλαδικής δομής, όπου θα στηρίζει με όλους τους τρόπους τον συνταξιούχο» (ομιλία στις 20.5.2013 στο Γκάζι).  «Ποιός θα μας προστατέψει απ’ τους “προστάτες;”» αναρωτήθηκε ο Π. Τάτσης.

Συζήτηση και στη ΓΣΕΒΕΕ

Το θέμα έφεραν στο Γενικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των συνταξιούχων Παντελής Τάτσης και Νίκος Αυρηλιώνης στις 15.5.2016.

Έθεσαν το ερώτημα για την υπερψήφιση από τους εκπροσώπους της Συνομοσπονδίας Γ. Βλασόπουλο, Γ.  Κουράση και Γ. Ασμάτογλου στο ΔΣ του ΟΑΕΕ της απόφασης της 30.3.2016. Απάντηση έδωσε μόνο ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς (θέτοντας μάλιστα και το ερώτημα γιατί δεν εγγράφεται το Δίκτυο στην ΠΟΣ-ΟΑΕΕ) και υποσ τηρίζοντας ότι δεν κινυνεύει η Ομοσπονδία απ’ το Δίκτυο.

Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων υπογράμμισαν οτι το Δίκτυο είναι ξένο πρός το χαρακτήρα και τη δράση των σωματείων που ανήκουν στις Ομοσπονδίες των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, και οι οποίες δρούν απ’ τη δεκαετία του 1950. Το Δίκτυο ιδρύθηκε το 2013 και έχει, όπως υποστηρίζει το ίδιο, στη δύναμή του 2.800 συνταξιούχους όλων των κλάδων, εκ των οποίων μόνο οι 180 είναι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ. Πρόσθεσαν ότι δρά με ένα δικηγορίστικο τρόπο τάζοντας κάλυψη των απωλειών των συντάξεων μέσω της δικαστικού οδού.

Απόφαση ενάντια στη διάσπαση

Υπενθυμίζεται οτι το θέμα έφερε (7.4.2016) και στο εκτελεστικό προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ ο Μπάμπης Μαυροθαλασσίτης, εκλεγμένος εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΒΕ.  Η απάντηση που πήρε, τότε, απ’ τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργο Καββαθά ήταν πως η υπερψήφιση έγινε με δική του υπόδειξη γιατί η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ κάνει αλχημείες, επειδή δεν γράφει σωματεία στη δύναμή της.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ εννοεί προφανώς τη μη εγγραφή στη δύναμη της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ του σωματείου Αγωνιστική ΄Ενωση Συνταξιούχων Θεσσαλονίκης, στο οποίο μετέχουν συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ. Ο λόγος που δεν εγγράφεται το παραπάνω σωματείο δεν είναι κάποιες αλχημείες, αλλά το γεγονός ότι η παρουσία αυτού του σωματείου αντίκειται στις αποφάσεις του ΔΣ της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ.

Μάλιστα υπάρχει και απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός 193/2016) με την οποία απορίφθηκε η αίτηση του δεύτερου σωματείου συνταξιούχων εμπόρων Θεσσαλονίκης για την εγγραφή του στην ΠΟΣΕ-ΟΑΕΕ. Στο σκεπτικό της απόρριψης το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αναφέρει: «Η απόρριψη της αίτησης του αιτούντος να εγγραφεί ως μέλος είναι απολύτως δικαιολογημένη και νόμιμη, αφού η απόρριψη αυτή στηρίζεται σε πρόβλεψη του καταστατικού της». Επίσης σε άλλο σημείο υπογραμμίζει:  «Το δικαίωμα του αιτούντος να εγγραφεί ως μέλος ασκείται καταχρηστικά, διότι συνιστά διασπαστικό σωματείο, με ταυτόσημο σκοπό με έτερο μέλος, από το οποίο μάλιστα αποσπάστηκαν φυσικά πρόσωπα, με αποκλειστικό σκοπό να ηγούνται του σωματείου».