Γενική Συνέλευση Νέα

Χρονοδιάγραμμα εργασιών του 16ου Συνεδρίου της ΠΟΣ ΟΑΕΕ στις 24-25 Απριλίου 2024

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

14.00- 15.30 Προσέλευση Αντιπροσώπων
15.30-15.40 Άνοιγμα Συνεδρίου και εκλογή Προεδρείου του Συνεδρίου από τον Γεν. Γραμματέα Λάφη Φάνη. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης και προγράμματος εργασιών. Τήρηση ενός λεπτού σιγής για τους εκλιπόντες συναδέλφους.
15.40-16.10 Διοικητικός Απολογισμός από τον Πρόεδρο της ΠΟΣ ΟΑΕΕ Χρήστο Κολοβό.
16.10-16.40 Χαιρετισμοί Προσκεκλημένων.
16.40-17.00 Οικονομικός Απολογισμός – Προϋπολογισμός από τον Ταμία Αλέξανδρο Μάρκου.
17.00-17.20 Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.  
17.20-17.30 Ερωτήσεις – Απαντήσεις.
17.30-17.50 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
17.50-20.45 Ομιλίες Αντιπροσώπων (30Χ 6 λεπτά= 180)
  ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ. Βραδινό φαγητό.

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

9.00 – 9.30 Προσέλευση Αντιπροσώπων.
9.30-11.00 Ομιλίες Αντιπροσώπων (15Χ 6 λεπτά=90)
11.00-12.00 Κλείσιμο εργασιών από τον Πρόεδρο Χρήστο Κολοβό. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
12.00-12.20 Απονομή τιμητικών διακρίσεων
12.20-14.00 Εκλογή νέων οργάνων της ΠΟΣ ΟΑΕΕ
   

Προτείνεται χρόνος ομιλίας 6 λεπτά.