Ανακοινώσεις

Τ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΠΟΣ-ΟΑΕΕ: Χορήγηση σύνταξης στους ηλικιωμένους οφειλέτες του ΟΑΕΕ

Τη χορήγηση σύνταξης στους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, οι οποίοι ενώ έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση, δεν λαμβάνουν, λόγω χρεών πρός το ταμείο, σύνταξη υποσχέθηκε ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος στη συνάντησή με τους Παντελή Τάτση και Σεραφείμ Γκούβα, Πρόεδρο και Β’ Αντιπρόεδρο της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ, αντίστοιχα.Η ρύθμιση αυτή θα περιλαμβάνεται στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για τη ρύθμιση συνολικά των χρεών των οφειλετών πρός τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 120 δόσεις, που –κατά τον υπουργό- θα κατατεθεί εντός του Απριλίου 2019.

Η συνάντηση με τον υφυπουργό Εργασίας έγινε μετά από αίτημα της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ στις 13.3.2019.

Ο Τάσος Πετρόπουλος είπε ότι η σύνταξη θα προηγηθεί των δόσεων, ώστε οι οφειλέτες να μπορούν να αποπληρώσουν τις δόσεις. Κατά τον υπουργό θα γίνει μεγάλο κούρεμα των οφειλών που θα μειωθούν κάτω απ’ τις 20.000 ευρώ για τη μεγάλη πλειοψηφία των οφειλετών. Τα μειωμένα χρέη θα συμψηφιστούν μέσω «μικρών δόσεων» με τις καταβαλλόμενες συντάξεις.

Με «μικρές δόσεις» απ’ τις καταβαλόμενες συντάξεις θα συμψηφιστούν και των χρέη εκείνων των οφειλετών, που παρά το κούρεμα, θα παραμείνουν πάνω από 20.000 ευρώ. Ο υφυπουργός δεν ανέφερε αριθμό δόσεων για τους συνταξιούχους οφειλέτες.

Η αντιπροσωπεία της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ ζήτησε –σε περίπτωση που προκριθεί η ρύθμιση όπως την περιέγραψε ο υφυπουργός- να συμπεριληφθούν και εκείνοι οι συνάδελφοι που είχαν μπεί στις ρυθμίσεις για την «καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών» με το νόμο 4331/2015 απ’ τις 2.7.2015.  Με εκείνη τη ρύθμιση χρέη μέχρι 25.000 ευρώ παρακρατούνταν σε 60 δόσεις απ’ τις συντάξεις του δικαιούχου. Επίσης ορίστηκε και μεταβατική διάταξη για οφειλή μέχρι 50.000 ευρώ με συμφηφισμό των αναδρομικών συντάξεων. Όμως η ρύθμιση αυτή δεν είχε ζωή μεγαλύτερη από 2,5 μήνες καθώς καταργήθηκε με το 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129) για την εφαρμογή του 3ου μνημονίου. Σήμερα αυτοί οι συνάδελφοι που είχαν ενταχθεί σε εκείνη τη ρύθμιση παίρνουν –λόγω των υψηλών δόσεων- συντάξεις 80 και 100 ευρώ και αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.

Ο Τάσος Πετρόπουλος στη διάρκεια της συνάντησης είπε ότι 10.000 οφειλέτες, με συμπληρωμένο το όριο της ηλικίας για συνταξιοδότηση, έχουν καταθέσει ήδη τα δικαιολογητικά για συντάξεις. Επίσης ανέφερε ότι ξεπερνούν τις 60.000 οι ηλικιωμένοι οφειλέτες που δεν παίρνουν σύνταξη από όλα τα ταμεία.

Πάντως σύμφωνα με παλιότερες δηλώσεις του υφυπουργού, όσο και της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, οι  ηλικιωμένοι και χωρίς σύνταξη οφειλέτες στον ΟΑΕΕ είναι σήμερα 30.000-40.000 άτομα (και μαζί με τους ηλικιωμένους οφειλέτες άλλων ταμείων φτάνουν τους 80.000).

Απ’ την πλευρά της η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ παρέδωσε στον υπουργό την πρότασή της για Αναλογική Σύνταξη στους οφειλέτες που συμπλήρωσαν το όριο συνταξιοδότησης και δεν παίρνουν σύνταξη λόγω χρεών. Η Αναλογική Σύνταξη θα αντιστοιχεί στις καταβληθείσες εισφορές με την ταυτόχρονη διαγραφή των χρεών (οφειλόμενων εισφορών και προσαυξήσεων) που βαραίνουν τους ίδιους και τα παιδιά τους στο μέλλον. Για παράδειγμα: Εαν ένας ασφαλισμένος είχε 40 χρόνια ασφάλισης στα ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΣΑ,ΤΑΕ και ΟΑΕΕ αλλά οι καταβληθείσες εισφορές αντιστοιχούν σε 25 ή 15 χρόνια ασφάλισης να του χορηγηθεί σύνταξη για 25 ή 15 χρόνια, αντίστοιχα.

Η πρόταση που παρέδωσε στον υπουργό η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις για τις κύριες κατηγορίες των οφειλετών και συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση.

Συντάξιμος χρόνος η επιδότηση ανεργίας και για τους ΕΒΕ

Η αντιπροσωπεία της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ παρέδωσε στον υφυπουργό Εργασίας υπόμνημα με την πρόταση για την αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης τη χρονική περίοδο της επιδότησης λόγω ανεργίας, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις αποδεικνύεται κρίσιμη για τη συνταξιοδότηση των ελευθεροεπαγγελματιών.

Ο Τάσος Πετρόπουλος υποσχέθηκε τη ταχεία αντιμετώπιση του θέματος.

Το υπόμνημα το οποίο η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ κοινοποίησε πρός την υπουργό Εργασίας και τη διεύθυνση του ΕΦΚΑ, έχει ως εξής: «Με την Αριθμ. Φ. 10043/43602/Δ18.2592 απόφασή σας (ΦΕΚ Β’ 3496/21.8.2018) θεσπίστηκε η «καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152) στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΑΑ)».

Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος, καθώς και το συνολικό χορηγούμενο ποσό, καθορίζονται από το συνολικό χρόνο ασφάλισης του δικαιούχου. Με βάση την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ (Αρ. Πρωτ.: 65698/1-10-2018) ο χρόνος επιδότησης κυμαίνεται από 3-9 μήνες για χρόνο πλήρους ασφάλισης από 3-14 έτη, αντίστοιχα. Ο χρόνος επιδότησης της ανεργίας αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης σύμφωνα με το νόμο 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170). Στην παρ. 1 του Άρθρου 40 για την «Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης» αναφέρονται τα εξής: «Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής  ασφάλισης …ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες».

Στην με Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. Δ13/22702/ 966/2017 εγκύκλιο του υφυπουργού κ. Αναστασίου Πετρόπουλου για την «παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθγρου 34 του ν. 4387/2016, σχετικά με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης» ορίζεται ρητά ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 40 του νόμου 3996/2011.

Υπάρχουν συνάδελφοί μας, ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ, οι οποίοι επιδοτήθηκαν ως άνεργοι. Τώρα που συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μας αναφέρουν οτι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν αναγνωρίζουν ως χρόνο ασφάλισης  την επιδότηση της ανεργίας. Μάλιστα για κάποιους ο χρόνος αυτός είναι κρίσιμος για τη συμπλήρωση του απαραίτητου συνολικού χρόνου ασφάλισης για τη χορήγηση της σύνταξης.

Ζητάμε την άρση πιθανών εμποδίων και την ισχύ για τους αυτοαπασχολούμενους των διατάξεων του άρθρου 40 του νόμου 3996/2011 για την αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης τη χρονική περίοδο της επιδότησης λόγω ανεργίας».

Λογαριασμός στον ΟΑΕΔ για την κοινωνική πολιτική

Η αντιπροσωπεία της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ έθεσε στον υφυπουργό Εργασίας το θέμα των κονδυλίων, που εισπράττονται απ’ τους συνταξιούχους απ’ το 2010 για κοινωνικό τουρισμό και σήμερα λιμνάζουν στον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013. Τα κονδύλια αυτά, με τους μετριότερους υπολογισμούς ξεπερνούν τα 27 εκ. ευρώ.

Ο Τάσος Πετρόπουλος υποσχέθηκε ότι για τη διάθεση των κονδυλίων θα ανοίξει λογαριασμός στον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ.

Τέλος η αντιπροσωπεία ζήτησε απ’ τον υφυπουργό Εργασίας να επαναλάβει την παλιότερη θετική τοποθέτησή του για την αποτροπή υποβολής αιτήσεων απ’ τους συνταξιούχους για οποιαδήποτε διεκδίκηση περικοπών, ώστε να μην πέφτουν οι συνταξιούχοι θύματα επιτηδείων. Ο Τ. Πετρόπουλος υποσχέθηκε ότι θα δεί το θέμα και, δοθείσης κάποιας ευκαιρίας, θα επαναλάβει την τοποθέτηση.