Νέα

Το 13ο Συνέδριο της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ θα γίνει στην Αθήνα στις 7-8 Ιουλίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ αποφάσισε η διεξαγωγή του 13ου Συνεδρίου της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ να γίνει στην Αθήνα στις 7-8 Ιουλίου 2021, σε χώρο που διασφαλίζει τους όρους προφύλαξης απ’ την πανδημία. Το ΔΣ θα ενημερώσει αναλυτικά τα σωματεία και τους αντιπροσώπους για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του Συνεδρίου .

Το ΔΣ της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ συνεδρίασε στις 18/6/2021 στο ξενοδοχείο «Νοβοτέλ», σε αίθουσα που διασφάλιζε μέτρα προστασίας απ’ την πανδημία.

Στιγμιότυπο απ’ τη συνεδρίαση στο ξενοδοχείο «Νοβοτέλ»