Ανακοινώσεις

Το ΕΠ της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ θα συνεδριάσει στις 14 Ιανουαρίου 2020

Η πρώτη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Προεδρείου (ΕΠ) για το νέο
έτος ορίστηκε στις 14.1.2020.
Στην πρόσκληση του πρός τα μέλη του ΕΠ αναφέρεται:
«Αγαπητέ Συνάδελφε,
Σε προσκαλούμε να συμμετάσχεις στην συνεδρίαση του
Εκτελεστικού Προεδρείου που θα πραγματοποιηθεί στις 14
Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της
Ομοσπονδίας, οδός Μάρνης 56 6 ος όροφος.
Θ Ε Μ Α Τ Α: 1) Επικύρωση Πρακτικών. 2) Προετοιμασία Διοικητικού
Συμβουλίου. Ημερομηνία Διοικητικού Συμβουλίου.
Πολιτικοοικονομική κατάσταση, εξελίξεις –πορεία της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ. 3)
Οικονομικά ΠΟΣ-ΟΑΕΕ (3 Ο Τρίμηνο 2019). 4) Ανακοινώσεις –
Προτάσεις.
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν επιθυμείτε να προτείνετε
κάποιο άλλο θέμα το συντομότερο. Η παρουσία όλων κρίνεται
απαραίτητη».