Ανακοινώσεις

Συνεδριάζει το ΕΠ της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ την 1η Απριλίου 2019

Το Εκτελεστικό Προεδρείο (ΕΠ) της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ θα συνεδριάσει την 1η Απριλίου 2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ,  στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Μάρνη 56, Αθήνα.

Θέματα της συνεδρίασης θα είναι: 1. Επικύρωση Πρακτικών. 2. Προετοιμασία για το 12ο Συνέδριο στην Κατερίνη. 3. Πολιτικοοικονομική κατάσταση και πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος. 4. Οικονομικά ΠΟΣ-ΟΑΕΕ. 5. Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Στην πρόσκληση πρός τα μέλη του ΕΠ αναφέρεται: «Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν επιθυμείτε να προτείνετε κάποιο άλλο θέμα το συντομότερο. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη».