Ανακοινώσεις Νέα

Συνεδριάζει το ΕΠ της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ στις 10 Σεπτεμβρίου 2019

Το Εκτελεστικό Προεδρείο της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ θα συνεδριάσει στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ., στα γραφεία της Ομοσπονδίας, οδός Μάρνης 56, 6ος όροφος.


Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

1) Επικύρωση Πρακτικών.

2) Προετοιμασία του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ημερομηνίας για τη διεξαγωγή του. Πολιτικοοικονομική κατάσταση, πορεία συνδικαλιστικού κινήματος.

3) Οικονομικά της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ (1Ο – 2Ο Τρίμηνο 2019). Εφαρμογή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Αποδείξεις εξόδων μετακίνησης).

4) Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Η πρόσκληση της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ προς τα μέλη καταλήγει: «Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν επιθυμείτε να προτείνετε κάποιο άλλο θέμα το συντομότερο. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη».