Ανακοινώσεις

Συνεδριάζει το ΔΣ της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ στις 6 Φεβρουαρίου 2019

Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ στις 6 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, αποφάσισε το Εκτελεστικό Προεδρείο της Ομοσπονδίας που συνεδρίασε στις 22 Ιανουαρίου 2019. Η συνεδρίαση του ΔΣ θα γίνει στις 9:00 π.μ. στα γραφεία της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ, Μάρνη  56,  7ος όροφος.

Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το ΔΣ είναι:

1. Επικύρωση Πρακτικών.

2. Πολιτικοοικονομική κατάσταση, πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος των συνταξιούχων (ΠΟΣ-ΟΑΕΕ, ΣΕΑ).

3. Η διεξεγωγή του 12ου  Συνεδρίου της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ.

4. α) Οικονομικός Απολογισμός Τριμήνου. β)Απόφαση για τα έξοδα κίνησης Δ.Σ  και Αντιπροσώπων.

5. Εκπαίδευση ατόμων τρίτης ηλικίας στις νέες τεχνολογίες.

6. Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Το πρόγραμμα της συνεδρίασης έχει ως εξής:

9:00 – 9:30  π.μ. Προσέλευση.

9:30 – 9:40  π.μ.  Άνοιγμα εργασιών  του Δ. Σ. από τον Γ. Γ.   Δ. Σβορώνο.

9:40 – 10:20 π.μ. Εισήγηση των θεμάτων του Δ.Σ  από τον Πρόεδρο της  ΠΟΣ-ΟΑΕΕ  Παντελή Τάτση.               

10:20 – 10:35 π.μ.  Ενημέρωση για τα οικονομικά της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ από τον Ταμία Αλέξανδρο Μάρκου.

10:35 – 10:55 π.μ. Ερωτήσεις  – Απαντήσεις.

10:55 – 11:15 π.μ. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

11:15  π.μ. – 13:50 μ.μ. Ομιλίες μελών του Δ. Σ (30 Χ 5΄ = 150΄ = 2,5 ώρες).

13:50 – 4:15 μ.μ. Κλείσιμο και Αποφάσεις.

Στην πρόσκληση πρός τα μέλη του ΔΣ αναφέρεται: «Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν επιθυμείτε να προτείνετε  κάποιο άλλο θέμα το συντομότερο. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη».