Νέα

Συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ στις 16 Σεπτεμβρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ θα συνεδριάσει στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα της ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους  46,  τηλ: 210 3816

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι: 1) Επικύρωση Πρακτικών. 2) Πολιτικοοικονομική κατάσταση. 3) Θέματα Εκλογοαπολογιστικού 13ου Συνεδρίου ΠΟΣ-ΟΑΕΕ. 4) Οικονομικός Απολογισμός 2019 – Προϋπολογισμός 2020,     2ο Τρίμηνο του 2020 από τον Ταμία  Αλέξανδρο Μάρκου.    5) Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Στην πρόσκλησή του πρός τα μέλη το ΔΣ αναφέρει: «Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν επιθυμείτε να προτείνετε  κάποιο άλλο θέμα το συντομότερο. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη. Να γίνει προσπάθεια να τηρούνται όλα τα υγειονομικά μέτρα από όλους μας και να συνοψίσουμε το χρόνο διεξαγωγής του Δ.Σ. Παρακαλούμε όσο μπορούμε  συνοπτικά   και προετοιμασμένα στις τοποθετήσεις μας για να τηρηθεί το πρόγραμμα λόγω των υγειονομικών μέτρων».

Το πρόγραμμα των εργασιών είναι το παρακάτω:

10:00 – 10:30: Προσέλευση.

10:30 – 10:35: Άνοιγμα εργασιών του ΔΣ από τον Γενικό Γραμματέα Διονύσιο Σβορώνο.

10:35 – 10:50: Εισήγηση των θεμάτων του ΔΣ  από τον Πρόεδρο της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ  Παντελή Τάτση.

10:50 – 11:05: Ενημέρωση για τα οικονομικά της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ από τον Ταμία Αλέξανδρο Μάρκου.

11:05 – 11:15: Ερωτήσεις  – Απαντήσεις.

11:15 – 11:35: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ.

11:15 – 11:35: Ομιλίες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

11:15 – 11:35: Κλείσιμο και Αποφάσεις.