Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ στις 16 Απριλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ θα συνεδριάσει στις 16 Απριλίου 2019 , ημέρα Τρίτη, και ώρα 9:00 π.μ,  στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Μάρνη 56, Αθήνα. Την απόφαση πήρε ομόφωνα το Εκτελεστικό Προεδρείο (ΕΠ) της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ στη συνεδρίαση που έγινε την 1η Απριλίου 2019.

Θέματα της συνεδρίασης είναι: 1. Επικύρωση Πρακτικών. 2. Προετοιμασία για το 12ο Συνέδριο στην Κατερίνη. 3.Πολιτικοοικονομική κατάσταση και πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος. 4. α. Οικονομικός Απολογισμός 2018, β.Προϋπολογισμός  2019, γ. Απόφαση για τα έξοδα κίνησης Δ.Σ και Αντιπροσώπων. 5. Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Στην πρόσκλησή του πρός τα μέλη το ΔΣ αναφέρει: «Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν επιθυμείτε να προτείνετε κάποιο άλλο θέμα το συντομότερο. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη».

Το πρόγραμμα της συνεδρίασης του ΔΣ είναι το παρακάτω:

9:00 – 9:30: Προσέλευση.

9:30 – 9:40:  Άνοιγμα των εργασιών του Δ. Σ. από τον Γ.Γ. Διονύσιο Σβορώνο.

9:40 – 10:20: Εισήγηση των θεμάτων του Δ.Σ  από τον Πρόεδρο της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ  Παντελή Τάτση.

10:20 – 10:35:  Ενημέρωση για τα οικονομικά της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ από τον Ταμία Αλέξανδρο Μάρκου.

10:35 – 10:55: Ερωτήσεις  – Απαντήσεις.

10:55  – 11:15: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ.

11:15 – 13:50: Ομιλίες μελών Διοικητικού Συμβουλίου (30 Χ 5΄ = 150΄ = 2,5 ώρες).

13:50 – 14:15: Κλείσιμο και Αποφάσεις