Νέα

ΣΕΑ ΠΡΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ: «Κανονίστε τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό»

Υπόμνημα  στον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη με την υπόμνηση ότι έχει αναλάβει να κανονίσει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έστειλε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων ΠΟΠΣ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΠΟΣΕ-ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΠΕΣ-ΝΑΤ, ΠΣΣ Δικηγόρων, ΠΟΣΕΑ-ΕΤΕΑΕΠ και ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Στο υπόμνημα, με ημερομηνία (8.11.2021), η ΣΕΑ αναφέρει:

«Κύριε Υπουργέ,

Η Συντονιστική μας επιτροπή έχει συναντηθεί μαζί σας δύο φορές, η μία στις 12.12.2019 παρουσία των Υπουργών κ.κ Βρούτση και Σκέρτσου και στις 8.10.2021 με την δική σας παρουσία.

Οι δύο συναντήσεις μας πραγματοποιήθηκαν μετά από πανελλαδικές συγκεντρώσεις των συνταξιούχων από όλη την χώρα. Και τις δύο φορές μας υποσχεθήκατε ότι θα μας κλείσετε συνάντηση με τον Κύριο Πρωθυπουργό προκειμένου να θέσουμε και να συζητήσουμε μαζί του τα προβλήματα των συνταξιούχων της χώρας μας που στο υπόμνημά μας αναφέρονται.

Κύριε Υπουργέ,

Είναι πολύ μεγάλα τα διαστήματα για να δικαιολογήσουν την μη ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας, το επιφορτισμένο πρόγραμμα, του Κυρίου Πρωθυπουργού. Η θέση μας για άμεση συνάντηση μαζί του παραμένει, εξάλλου αυτή είναι και η απαίτηση των συνταξιούχων από όλη την χώρα. Αναμένουμε την υλοποίηση της υπόσχεσή σας άμεσα».

Η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ ζητά συνάντηση με Χατζηδάκη

Στη συνάντηση της 8.10.2021 η ΣΕΑ είχε θέσει, πέρα απ’ το υπόμνημα, στο Γιώργο Γεραπετρίτη και τα εξής θέματα:

-Την απόδοση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των συνταξιούχων της εισφοράς 0,20 ευρώ που θεσμοθετήθηκε το 2016, και η οποία ενώ παρακρατείται, δεν αποδίδεται μετά το 2017.

– Τη διάθεση για το σκοπό που εισπράχτηκαν των εισφορών των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. Απ’ το 2010 κάθε συνταξιούχος του ΟΑΕΕ καταβάλλει εννέα ευρώ το χρόνο για θεραπευτικό και κοινωνικό τουρισμό. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κανένας προγραμματισμός για αυτό το σκοπό, παρότι έχουν σωρευτεί περισσότερα από 38 εκ. ευρώ στο σχετικό λογαριασμό.

Αργά το απόγευμα της 8.10.2021 ο Γ. Γεραπετρίτης επικοινώσε με το Δ. Κουμπούρη και τον ενημέρωσε ότι το υπουργείο Εργασίας δήλωσε άγνοια για τα δύο θέματα.

Έτσι η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ έστειλε επιστολή (22.10.2021) πρός τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη με την οποία ζητά συνάντηση μαζί του.

Στην επιστολή, με ημερομηνία 22.10.2021, η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ αναφέρει:

«Κύριε υπουργέ,

Στις 8/10/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ με τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη. Μεταξύ των θεμάτων που θέσαμε ήταν η μη απόδοση στους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ των χρημάτων που εισπράχτηκαν με νόμο από τις συντάξεις μας για να υλοποιηθούν προγράμματα θεραπευτικού και κοινωνικού τουρισμού.

Ο κ. Γεραπετρίτης μας γνωστοποίησε ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι σε γνώση σας. Επειδή επανειλημμένα έχουμε στείλει υπομνήματα  προς το υπουργείο και στους αρμόδιους υφυπουργούς χωρίς ποτέ να λάβουμε απάντηση.

Για το λόγο αυτό ΖΗΤΑΜΕ συνάντηση μαζί σας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά με το αίτημά μας.Για να έχετε πιο πλήρη εικόνα του θέματός μας σας επισυνάπτουμε αναλυτικό υπόμνημα».

Το υπόμνημα

Στο υπόμνημα η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ αναφέρει τα εξής:

    «1. Το άρθρο 69 του Ν. 3863/2010, στην παράγραφο 5 προβλέπει: «Θεσπίζεται μηνιαία εισφορά ένα (1) ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες από τον ΟΑΕΕ συντάξεις δώδεκα (12) μηνών και αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασμό Επαγγελματικής Εστίας (Ε.Λ.Ε.Ε.), με σκοπό τη συμμετοχή των συνταξιούχων του Οργανισμού στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και την οικονομική ενίσχυση της Ομοσπονδίας και των Σωματείων Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται ο τρόπος διάθεσης της εισφοράς αυτής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου».

     2. Ο Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματικής Εστίας (Ε.Λ.Ε.Ε.) είχε συσταθεί στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του Ν. 3863/2010. Μετά την κατάργηση του Ο.Ε.Ε, οι πόροι του Ε.Λ.Ε.Ε. μεταφέρθηκαν στον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013. Και τώρα μεταφέρονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΟΑΕΔ με την επωνυμία «ΟΑΕΔ/ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΣΥΛΛ. ΟΡΓ. ΣΥΝΤΑΞ.» που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος του άρθρου 41 του Νόμου 4611/2019.

     3. Η είσπραξη της εισφοράς του ενός (1) ευρώ απ’ τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ άρχισε στις 15.7.2010.

Με την Υ.Α. Φ40035 οικ2370/ 190/ 28-2-2011 (ΦΕΚ Β’ 492/ 31-3-2011) έγινε –όπως προβλέπει ο νόμος 3863/2010- η πρώτη κατανομή των κονδυλίων απ’ τις εισφορές των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Η προβλεπομένη από την παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 3863/ 2010 (Α 115) εισφορά η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες από τον ΟΑΕΕ συντάξεις αποδίδεται κατά ποσοστό 75% υπέρ του ΕΛΕΕ και κατά ποσοστό 25% υπέρ της Ομοσπονδίας και των Σωματείων Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ».

Εχει, δηλαδή, ρυθμιστεί η διάθεση του 25% των κονδυλίων απ’ τις εισφορές υπέρ των Ομοσπονδιών και των Σωματείων Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. Εκκρεμεί όμως, ακόμα, η έκδοση νέας υπουργικής απόφασης με την οποία θα ρυθμίζεται η διάθεση και του 75% των κονδυλίων για τον κοινωνικό τουρισμό, που, απ’ τις 15.7.2010 μέχρι σήμερα, σωρευτικά, ξεπερνούν τα 38 εκ. ευρώ.

     4. Στα δέκα χρόνια απ΄τη θέσπιση της εισφοράς του ενός ευρώ, χιλιάδες συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ έφυγαν απ’ τη ζωή χωρίς να απολαύσουν ούτε μια μέρα θεραπευτικού και κοινωνικού τουρισμού, παρότι πλήρωσαν εκατομμύρια ευρώ.

Η ΠΟΣ ζητά τη διάθεση αυτών των χρημάτων για το σκοπό που καταβάλλονται απ’ τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, για να ανακουφιστούν ιδιαίτερα τούτη την περίοδο της πανδημίας».