Νέα

Προεκλογική «παρηγοριά» για τις συντάξεις χηρείας

Αναδρομική αποκατάσταση και για αιτήσεις μετά τις 13.5. 2016, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος λαιμητόμος 4387/2016

Σε εγκυκλίους με τις οποίες υπόσχονται …νέες εγκυκλίους με διευκρινίσεις για την αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας σε εφαρμογή του άρθρου 19 του νόμου 4611/2019 προχώρησαν τόσο το υπουργείο Εργασίας όσο και ο ΕΦΚΑ.

Πρόκειται για εγκύκλιο της «παρηγοριάς» από το υπουργείο Εργασίας όπως επισημαίνει  στην ιστοσελίδα του ο Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α. «Προφανώς, σημειώνει ο Σύλλογος ΑΞ.Ι.Α,  επειδή δεν προλάβαινε το Υπουργείο Εργασίας να εκδόσει τις απαραίτητες εγκυκλίους, προκειμένου στη συνέχεια ο ΕΦΚΑ να εκδόσει τις δικές του και στη συνέχεια ο πάροχος να δημιουργήσει το λογισμικό ώστε κάποια στιγμή να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4611/2019 σχετικά με την επαναφορά του ποσοστού στο 70% της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο εκλιπών, εξέδωσε την εγκύκλιο που ακολουθεί. Όταν το ΔΣ του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α ζητούσε με επιχειρήματα η διαδικασία νομοθέτησης να ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2018 ο κ. Πετρόπουλος και η κ. Αχτσιόγλου υποστήριζαν ότι υπάρχει καιρός. Ποιος είχε δίκιο φαίνεται σήμερα».

Οι εγκύκλιοι

Στις 19/6/2019 ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος υπέγραψε την με Αρ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.27156/854 με θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων παρ. 2 άρθρου 19 του ν. 4611/2019». 

Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής: «Επέρχονται ουσιαστικές βελτιωτικές μεταβολές στη σύνταξη λόγω θανάτου του άρθρου 12 του ν.4387/2016 που αναφέρονται κατά κύριο λόγο στην άρση του ηλικιακού ορίου για συνέχιση χορήγησης της σύνταξης μετά την πρώτη 3ετία και στην επαναφορά του ποσοστού του επιζώντα συζύγου στο 70% της σύνταξης του θανόντος …Περαιτέρω με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται η περ. α της υποπαραγράφου Β της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 ως προς τους. όρους υπό τους οποίους δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου τα προστατευόμενα παιδιά θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου . Συγκεκριμένα ως μοναδικός όρος για τη λήψη σύνταξης λόγω θανάτου των νομίμων τέκνων, των υιοθετηθέντων και όσων εξομοιώνονται με αυτά, είναι να είναι άγαμα και μην έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας

τους. Προς τα άγαμα τέκνα κρίνεται ότι εξομοιώνονται και τα διαζευγμένα, και επομένως αποτελούν δικαιοδόχα πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν τελέσει άλλο γάμο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή για την προστασία της οικογένειας, το σκοπό και το πνεύμα του νόμου, και τα διαζευγμένα τέκνα ανήκουν, όπως και τα άγαμα, στα μέλη

οικογένειας που ο νομοθέτης θέλει να προστατέψει.

Επισημαίνεται τέλος ότι και η ρύθμιση αυτή όπως και οι λοιπές

ρυθμίσεις του άρθρου 19 εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του ν.4611/2019, αλλά καταλαμβάνουν και όσες αιτήσεις συνταξιοδότησης έχουν εκδοθεί από 13.5.2016 ή εκκρεμεί η έκδοσή τους»

Στη συνέχεια ο ΕΦΚΑ –και με ημερομηνία 1.7.2019- εξέδωσε την Εγκύκλιο 36 με την οποία ενημερώνει για την εγκύκλιο του υφυπουργού Εργασίας στην οποία σημειώνει: «Διευκρινίσεις επί ειδικών θεμάτων θα περιληφθούν σε νεότερο έγγραφο».

Απο Σεπτέμβριο οι αυξήσεις 

Πάντως όσες διευκρινιστικές εγκύκλιοι κι αν εκδοθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις χηρείας παραπέμπονται για το Σεπτέμβριο για τους 45.000 δικαιούχους.

Μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 θα χρειστούν, κατά τα ειωθότα, δέκα μέρες μέχρι να ορκιστεί –αν δεν πάμε σε νέες εκλογές- η νέα κυβέρνηση και να αναλάβει νομοθετικό έργο. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιούλιος δεν θα έχει πληρωμές αυξήσεων στις συντάξεις χηρείας. Μένει ο Αύγουστος για να τρέξουν οι μεταβολές, αλλά πρέπει να προηγηθεί επανυπολογισμός των συντάξεων χηρείας με διόρθωση από 50-70%, που για να προχωρήσει χρειάζεται κάποιες λογισμικές αλλαγές στον ΕΦΚΑ.

Επομένως οι μεταβολές παραπέμπονται στο Σεπτέμβρη, παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις της κυβέρνησης.

 Καθυστερούν και τα εκκαθαριστικά

Τα ενημερωτικά σημειώματα στα οποία θα αποτυπώνεται ποιο είναι το ποσό που λαμβάνουν μετά τον επανυπολογισμό και τα ποσά που παρακρατούνται ή τις διαδικασίες και τις παραμέτρους που ελήφθησαν υπόψη περιμένουν ακόμα οι συνταξιούχοι.

Μετά την τριχοτόμηση των παλιών συντάξεων και τη διχοτόμηση των νέων, με το νόμο Κατρούγκαλου, συντάξεων τα εκκαθαριστικά κρύβονται επιμελώς για να αποφύγει η κυβέρνηση την κατακραυγή των συνταξιούχων