Νέα

ΠΟΣ-ΟΑΕΕ: Ζητά απαλλαγή απ’ τα παράβολα για την ανανέωση των αδειών οδήγησης των ηλικιωμένων οδηγών

Την απαλλαγή των ηλικιωμένων οδηγών απ’ τα παράβολα της επανεξέτασης για την ανανέωση της άδειας οδήγησης ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδίας Συνταξιούχων (ΠΟΣ)-ΟΑΕΕ με υπόμνημά της πρός τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη.

Στο υπόμνημά της η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ επισημαίνει:

«Κύριε υπουργέ,

Η επαναξέταση των οδηγών ηλικίας 74 ετών και άνω επιβαρύνει τους ηλικιωμένους συναδέλφους με τα παρακάτω έξοδα:

1. Ανανέωση άδειας οδήγησης 50 ευρώ (κωδικός e-παραβόλου «23»).

 2. Εκτύπωση εντύπου άδειας οδήγησης 30 ευρώ (κωδικός e-παραβόλου «28»).

 3. Χαρτόσημο ανανέωσης άδειας οδήγησης 18 ευρώ (κωδικός e-παραβόλου «65»).

4. Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (Πρακτική εξέταση) 15 ευρώ (κωδικός e-παραβόλου «2038»)

Υπάρχει επιπλέον χρέωση (προμήθεια) για κάθε παράβολο από οποιαδήποτε τράπεζα. Επίσης αν η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή έχουμε αλλαγή στοιχείων, χρειάζεται επιπλέον παράβολο 9,02 ευρώ.

Συνολικά, δηλαδή, κάθε συνταξιούχος πληρώνει σίγουρα 113 ευρώ, που προσαυξάνεται με τη χρέωση της τράπεζας και τα πιθανά έξοδα απ’ τη αλλαγή της άδειας οδήγησης. Επί πλέον η επανεξέταση συνοδεύται από την απίστευτη ταλαιπωρία από υπηρεσία σε υπηρεσία και τις μεγάλες αναμονές για την κλήση για τις εξετάσεις».

Και το υπόμνημα καταλήγει: «Ζητάμε: 

  1. Το κόστος της επανεξέτασης να καλυφθεί απ’ το κράτος διότι οι συνεχείς περικοπές στις συντάξεις μας, δεν επιτρέπουν πρόσθετα.
  2. Με ευθύνη των τοπικών διευθύνσεων να δοθούν οι απαραίτητες παρατάσεις για να γίνει η επανεξέταση των συναδέλφων μας.
  3. Να περιοριστούν στο ελάχιστο οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι συνάδελφοι με τη μετάβαση από υπηρεσία σε υπηρεσία και από ΚΕΠ σε ΚΕΠ.»

Παρατείνεται η ισχύς των διπλωμάτων οδήγησης

Εν τω μεταξύ ο υπουργός Μεταφορών κατέθεσε τροπολογία με την οποία παρατείνεται η ισχύς των διπλωμάτων οδήγησης των άνω των 74 ετών οδηγών μέχρι την ημερομηνία της επανεξέτασής τους.

Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο πέμπτο άρθρο του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ Α’ 89) το οποίο προβλέπει: «Η ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών και υποβάλλουν, από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Ιουλίου 2019, στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της, κατ’ φαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101), παρατείνεται έως την ημερομηνία προγραμματισμού της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς. Η ημερομηνία αυτή δεν δύναται να απέχει περισσότερο από πέντε μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως για ανανέωση της άδειας. Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών».

Επίσης στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι οι κάτοχοι άδειας οδήγησης οι οποίοι επιτυγχάνουν σε διενεργηθείσα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019 δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για την ανανέωση της άδειας τους, δύνανται να απευθύνονται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών προκειμένου να τους χορηγείται βεβαίωση, με την οποία τους παρέχεται το δικαίωμα οδήγησης (οχημάτων αντίστοιχης κατηγορίας), εντός της ελληνικής επικράτειας έως και την ημερομηνία παραλαβής του νέου εντύπου άδειας οδήγησης.