Νέα

ΠΟΣ-ΟΑΕΕ: Άμεσα μέτρα προστασίας απ’ τον κορωνιό με προτεραιότητα στους ηλικιωμένους και τους χρονίως πάσχοντες

Την ανάγκη λήψης των απαραίτητων  μέτρων με ευθύνη της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού επισημαίνει η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ σε έγγραφό της πρός τα σωματεία-μέλη της στις 16 Μαρτίου 2020. Επίσης η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ ενημερώνει τα σωματεία ότι με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 14ης Μαρτίου 2020 παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων μέχρι τις 10 Απριλίου 2010. Ρυθμίζεται, δηλαδή, η εκκρεμότητα που προέκυψε απ’ τη ματαίωση των συνελεύσεων των σωματείων μετά την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων για τον κορωνοϊό.

Το άρθρο δέκατο έβδομο της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 64/14.3.2020) προβλέπει: «Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των  συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ.1 του άρθρου 9 τουν.1264/1982(Α’79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά την διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19  και πάντως όχι μετά από τις 10-4-20».

Της ΠΝΠ της κυβέρνησης είχαν προηγηθεί υπομνήματα της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ ΕΣΕΕ πρός τον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα με τα οποία ζητούσαν εξάμηνη παράταση της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργάνων των σωματείων και της Ομοσπονδίας.

Το υπόμνημα της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ

Στις 12.3.2020 η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ έστειλε στον υπουργό Δικαιοσύνης το παρακάτω υπόμνημα:

«Προς

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργό κ. Κων/νο Τσιάρα

Κύριε Υπουργέ,

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ με βάση το καταστατικό της στο Α΄  εξάμηνο του 2020 πραγματοποιεί εκλογοαπολογιστική Συνέλευση σε όλα τα Σωματεία και στην Ομοσπονδία. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 26-27 Μαϊου 2020  όπου με απόφαση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας έχει καθορισθεί το Συνέδριό της.

Όπως γνωρίζετε στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της επέκτασης του Κορωνοϊού ,τα Σωματεία αναγκάζονται να ματαιώσουν τις Συνελεύσεις των μελών τους που συγκαλούνται προκειμένου να διενεργήσουν τις αρχαιρεσίες τους για την εκλογή οργάνων Διοίκησης αλλά και της Ομοσπονδίας μας. Με την ματαίωση όμως αυτή τα Σωματεία θα στερούνται Διοίκησης , καθόσον θα έχει λήξει η θητεία της , με αποτέλεσμα να έχουν σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας (αδυναμία εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων , σε μισθούς υπαλλήλων ,σε ασφαλιστικούς φορείς ,καταβολή μισθωμάτων, σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας κλπ) Πέραν αυτού τα Σωματεία αυτά και η Ομοσπονδία θα υποχρεωθούν να προσφύγουν στα αρμόδια Δικαστήρια για το διορισμό προσωρινής Διοίκησης, διαδικασία χρονοβόρα και με δυσβάστακτο οικονομικό κόστος, αλλά και επισφαλής στη φάση που διανύουμε όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων. Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί  το πρόβλημα αυτό και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των Σωματείων αυτών και της Ομοσπονδίας, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία θα παραταθεί η θητεία των οργάνων της Διοίκησης των Σωματείων και της Ομοσπονδίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Όπως γνωρίζουμε τέτοιο αίτημα έχει κατατεθεί και από την ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ».

Άμεσα έκτακτα μέτρα για τον κορωνοϊό

Στις 16.3.2020 η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ έστειλε πρός τα σωματεία μέλη της το παρακάτω ενημερωτικό έγγραφο:

«Αγαπητοί Συνάδελφοι- Συναδέλφισσες,

 Τις τελευταίες μέρες, παρακολουθούμε όλοι με ανησυχία την εξάπλωση των κρουσμάτων του κορωνοϊού (COVID-19) στη χώρα μας. Απαιτείται, εδώ και τώρα, με ευθύνη της Κυβέρνησης να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της νόσου για όλο τον πληθυσμό και ιδιαίτερα για τις πιο ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους και τους χρόνια πάσχοντες.

  Όσο και αν ο καθένας από εμάς πρέπει με αίσθημα ευθύνης να εφαρμόσει τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που δίνονται από το Υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές, η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της νόσου εξαρτάται πρώτα και κύρια από την κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας, που πρέπει να είναι με όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, πλήρως στελεχωμένα και εξοπλισμένα. Μόνο έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα τα αναγκαία περιστατικά , οι έκτακτες αλλά και οι πάγιες ανάγκες για την υγεία του λαού.   Όλο το προηγούμενο διάστημα το  συνταξιουχικό κίνημα, μέσα από συσκέψεις , συγκεντρώσεις ανέδειξε τις μεγάλες  ελλείψεις  που υπάρχουν στο κρατικό σύστημα υγείας ως αποτέλεσμα των πολιτικών υποβάθμισης και εμπορευματοποιήσεις που εφαρμόστηκαν διαχρονικά και με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία χρόνια από  όλες τις Κυβερνήσεις.  Επιβεβαιώνεται στην πράξη αυτά που χρόνια λέμε: Η ανάγκη διαμόρφωσης  ενός κρατικού –αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας, με αναβαθμισμένες υπηρεσίες Υγείας- Πρόνοιας για όλο τον πληθυσμό, πλήρως στελεχωμένου σε προσωπικό και  υποδομές, επομένως , επαρκώς χρηματοδοτούμενου από τον κρατικό προϋπολογισμό, προκειμένου να μπορεί να καλύψει όλες τις καθημερινές αλλά και τις έκτακτες ανάγκες του πληθυσμού. Μόνο με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να διαμορφωθεί και ένα επαρκές σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων όπως η συγκεκριμένη πανδημία. Επιβεβαιώνεται στην πράξη ότι η υγεία δεν μπορεί να είναι ούτε εμπόρευμα, ούτε ατομική ευθύνη όπως συχνά πυκνά μας λένε διάφοροι.

Με βάση τις εξελίξεις απαιτούμε από την Κυβέρνηση να πάρει άμεσα έκτακτα μέτρα:

  • Άμεση πρόσληψη μόνιμων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υγειονομικών όλων των ειδικοτήτων, για να καλυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της περιοχής μας.Να στελεχωθούν πλήρως όλα τα δημόσια κέντρα υγείας, νοσοκομεία, εργαστήρια και το ΕΚΑΒ. Να ανοίξουν όλες οι κλειστές ΜΕΘ. Να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι με ελαστικές μορφές απασχόλησης, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
  • Άμεσα να προσληφθούν οι επικουρικοί γιατροί  ακόμα και αν δεν έχει παρέλθει το τρίμηνο από την λήξη της προηγούμενης σύμβασης. Διορισμούς σε  μόνιμες θέσεις όλων των υπηρετούντων σήμερα επικουρικών γιατρών.
  • Άμεσα να λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση όλες οι μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας και τα ενδεικνυόμενα υλικά προφύλαξης να διατεθούν δωρεάν από το κράτος στον πληθυσμό.
  • Να λειτουργήσουν αποτελεσματικά όλες οι υπηρεσίες ,τα νοσοκομεία. Να εξοπλιστούν με σύγχρονα μηχανήματα, ιατρικό υλικό και να διαθέτουν όλες τις ειδικότητες γιατρών, αλλά και το απαραίτητο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό.
  • Να διατεθούν στον πληθυσμό δωρεάν και με αποκλειστική ευθύνη του Κράτους όλα τα ενδεικνυόμενα υλικά προφύλαξης (μάσκες, σαπούνια, αλκοολούχα αντισηπτικά κλπ). Να σταματήσει όπου υπάρχει η αισχροκέρδεια εδώ και τώρα.

Επιπρόσθετα , θέλουμε να σημειώσουμε ότι τα παραπάνω μέτρα χρειάζεται να συνδυαστούν και με επαρκή μέτρα οικονομικής στήριξης και για τους εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που ήδη βιώνουν τις πρώτες συνέπειες και σε οικονομικό επίπεδο. Οι ίδιοι , μπορεί να βρεθούν για πολλές μέρες εκτός εργασίας , είτε για προληπτικούς λόγους, είτε για λόγους ανάρρωσης. Μπορεί να χρειαστεί να μείνουν οι ίδιοι ή και άλλα μέλη της οικογενείας τους που είναι εργαζόμενοι στο σπίτι, να φροντίσουν τα παιδιά τους, τους ηλικιωμένους κλπ. Να μη μπορούν να εργαστούν   σε μια περίοδο που οι οικονομικές υποχρεώσεις είναι ήδη πολλαπλάσιες των δυνατοτήτων τους. Ορισμένοι μπορεί αναγκαστούν να κλείσουν την μικροεπιχείρησή τους ως αποτέλεσμα των έκτακτων μέτρων που σωστά ανακοινώνονται. Επομένως χρειάζεται να στηριχθούν, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους.

Να αποδοθεί η 13η σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους ως ενίσχυση. Άλλωστε την 13η και 14η σύνταξη  μας την οφείλει  το Κράτος.

Με την ευκαιρία θέλαμε να επισημάνουμε την μεγάλη προσπάθεια που κάνουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας όχι μόνο τώρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μεγάλες δυσκολίες, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο βάζοντας ακόμα σε κίνδυνο την ίδια την ζωή τους.

Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες,

  Σαν Ομοσπονδία στείλαμε Υπόμνημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ζητήσαμε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία να παραταθεί η θητεία των οργάνων της Διοίκησης των Σωματείων και της Ομοσπονδίας για χρονικά διαστήματα έξι (6) μηνών. Τέτοιο αίτημα έχει κατατεθεί και από την ΓΣΕΒΕΕ –ΕΣΣΕΕ και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στην εφημερίδα της Κυβέρνησης 14-3-20 άρθρο δέκατο έβδομο δημοσιεύτηκε: “Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των  συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ.1 του άρθρου 9 τουν.1264/1982(Α’79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά την διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19  και πάντως όχι μετά από τις 10-4-20”.

Η απόφαση αυτή και η ημερομηνία είναι στα πλαίσια των  έκτακτων μέτρων που αποφάσισε η Κυβέρνηση. Θα δούμε στην πορεία πως θα εξελιχθεί η κατάσταση».