Ανακοινώσεις Νέα

Οδηγίες της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ για τις εκλογαπολογιστικές συνελεύσεις στα σωματεία

Οδηγίες  για τις συνελεύσεις και τις εκλογές περιέχει η εγκύκλιος της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ πρός τα σωματεία μέλη της που θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές του Απρίλη του 2020. Την τελευταία βδομάδα του Μάη 2020 θα γίνει το εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ στην Αθήνα.

Η εγκύκλιος της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ έχει ως εξής:  

«Προς  όλα τα                                                                       Σωματεία μέλη της ΠΟΣ – ΟΑΕΕ

Αγαπητοί Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες

  Με βάση το καταστατικό μας  το 1ο τρίμηνο  και αρχές Απρίλη 2020 ολοκληρώνονται οι εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις και εκλογές σ’ όλα τα Σωματεία της Ομοσπονδίας μας και την τελευταία εβδομάδα του Μάη θα πραγματοποιηθεί το εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας. Πρέπει να πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των συναδέλφων και συναδελφισσών.

Τι πρέπει να προσέξουμε:

  • Να υπάρχουν εισηγήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο  με απολογισμό της δράσης του Σωματείου το χρόνο που πέρασε, να καταγραφεί η πλούσια δράση που ανέπτυξαν τα Σωματεία μας μαζί με την Ομοσπονδία και τη ΣΕΑ για τα προβλήματά μας. Να δοθεί η δυνατότητα στους συναδέλφους μας να μεταφέρουν τις σκέψεις τους, την πείρα τους που θα μας βοηθήσει για την συνέχεια της δουλειάς μας.
  • Οικονομικός απολογισμός και Προϋπολογισμός για τον επόμενο χρόνο. Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  • Απόφαση για ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών και πρόσκληση ενημέρωση προς τα μέλη.
  • Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και αναπληρωματικών.
  • Στη Γενική Συνέλευση ολοκληρώνεται το μητρώο μελών και παραδίνεται στην Εφορευτική Επιτροπή.
  • Τα ψηφοδέλτια ή το ψηφοδέλτιο τα καταρτίζει το Διοικ. Συμβούλιο στις ημερομηνίες που προβλέπεται από το καταστατικό του.
  • Τα Σωματεία – μέλη στέλνουν στην ΠΟΣ-ΟΑΕΕ το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από τις αρχαιρεσίες

– Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής.

– Κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία των ψηφισάντων.

– Οικονομικός Απολογισμός.

Στις εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις και στις εκλογές των σωματείων , με βάση το καταστατικό, παρευρίσκεται εκπρόσωπος της  Ομοσπονδίας, τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα έγκαιρα να ειδοποιήσουν την Ομοσπονδία. Όποιο Σωματείο δεν ενημερώσει την Ομοσπονδία οι εκλογές θα επαναληφθούν, προκειμένου να πάρουν μέρος οι αντιπρόσωποι στο Συνέδριο , ανεξάρτητα από την παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου (δικηγόρους).

Σε ότι αφορά στην παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου (Δικηγόρος) στις εκλογές των Σωματείων και της Ομοσπονδίας, η θέση της Ομοσπονδίας ήταν όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου (δικηγόρου). Η θέση μας ήταν και είναι ότι μπορούμε να κάνουμε τις εκλογές με την Εφορευτική Επιτροπή, όπως ρητά ορίζει το καταστατικό μας, και βέβαια να αποφύγουμε το επιπλέον κόστος πληρωμής δικαστικού αντιπροσώπου (δικηγόρου) που θα βαρύνει τα Σωματεία και την Ομοσπονδία.

 Ο νόμος Στρατούλη που υποχρεώνει τα συνταξιουχικά Σωματεία να κάνουν εκλογές με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου (Δικηγόρου) που ενισχύεται και από τις τοποθετήσεις των μελών του Συνδιασμού «Ανανέωσης» και στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ, ότι δηλαδή αν δεν υπάρχει δικαστικός αντιπρόσωπος στις αρχαιρεσίες θα προσφύγουνε στα δικαστήρια. Μας υποχρεώνουν να συστήσουμε στα Σωματεία να διενεργήσουν την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής και τις αρχαιρεσίες με δικαστικό αντιπρόσωπο (δικηγόρο) που θα ζητήσουν να οριστεί από το Δικηγορικό Σύλλογο της περιοχής, προκειμένου να μην βάλουμε σε περιπέτεια την Ομοσπονδία και τα Σωματεία.  Σε ότι αφορά την αμοιβή του δικαστικού αντιπροσώπου, μπορούν τα Σωματεία να συζητήσουν και να διαπραγματευτούν με το δικηγόρο που θα οριστεί».