Νέα

Με εισοδηματικά κριτήρια ο κοινωνικός και θεραπευτικός τουρισμός για τους συνταξιούχους

Όλοι οι συνταξιούχοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» και για να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους θα δοθεί παράταση και μετά τις 5 Ιούλη 2020. Ειδικότερα για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, που πληρώνουν μηνιαία εισφορά 0,75 € απ’ το 2010 (!) για θεραπευτικό και κοινωνικό τουρισμό θα υπάρξει ξεχωριστή μέριμνα.

Τα παραπάνω προκύπτουν μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ) των έντεκα πανελλαδικά συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων με ομάδα συνεργατών, υπό τον Παύλο Κουρή, του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη στις 2 Ιούλη 2020. Η συνάντηση έγινε στη διάρκεια παράστασης Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων που δρούν στο πλαίσιο της ΣΕΑ.

Στη διάρκεια της συνάντησης ο πρόεδρος της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ Παντελής Τάτσης παρέδωσε αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα και ξεχωριστό υπόμνημα για τις εισφορές των συνταξιούχων για κοινωνικό και θεραπευτικό τουρισμό. Μετά τη συνάντηση ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας (ΟΣΕ) ΙΚΑ, ενημέρωσε τους εκπροσώπους των σωματείων και καλώντας όλους τους  συνταξιούχους να καταθέσουν άμεσα αιτήσεις. Επίσης κάλεσε τους συνταξιούχους να πάρουν μέρος στις κινητοποιήσεις για την απόσυρση του νομοσχεδίου για τις διαδηλώσεις.

Το υπόμνημα της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ

Ο πρόεδρος της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ Π. Τάτσης κατέθεσε στους συνεργάτες του υπουργού Τουρισμού παρακάτω υπόμνημα, που κοινοποιείται και πρός τον υπουργούς Εργασίας Ιωάννη Βρούτση και επικρατείας Γεώργιο Γεραπετρίτη:

«Κύριε υπουργέ,

Σε συνέχεια της ενημερωτικής, από 22.1.2020, επιστολής μας για την κατάρτιση προγραμμάτων κοινωνικού και θεραπευτικού τουρισμού για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, έχουμε να προσθέσουμε τα εξής:

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάγγελμά του στις 20.5.2020 υποσχέθηκε τηνόσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση” σε όσους θα πάνε διακοπές το καλοκαίρι”  και “προγράμματα στήριξης του εσωτερικού τουρισμού, για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας”. Ακολούθησαν, στις 20.5.2020 και 10.6.2020, οι ανακοινώσεις των υπουργείων Εργασίας και Τουρισμού για τον “εσωτερικό τουρισμό” με “ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο 30 εκατ. ευρώ” για 300.000 δικαιούχους, με έξι διανυκτερεύσεις για τον καθένα.

Ωστόσο όμως από αυτά τα προγράμματα αποκλείστηκαν οι συνταξιούχοι, που δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα με την καραντίνα στην πανδημία. Μάλιστα οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ πληρώνουν απ’ το 2010 ειδική εισφορά 0,75 ευρώ το μήνα για προγράμματα θεραπευτικού κοινωνικού τουρισμού χωρίς να έχουν απολαύσει ούτε μια μέρα διακοπών αυτών των προγραμμάτων.

1. Η καθιέρωση της ειδικής εισφοράς έγινε με το άρθρο 69 του Ν. 3863/2010 (παράγραφο 5) που προβλέπει: “Θεσπίζεται μηνιαία εισφορά ένα (1) ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες από τον ΟΑΕΕ συντάξεις δώδεκα (12) μηνών και αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασμό Επαγγελματικής Εστίας (Ε.Λ. Ε.Ε.), με σκοπό τη συμμετοχή των συνταξιούχων του Οργανισμού στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και την οικονομική ενίσχυση της Ομοσπονδίας και των Σωματείων Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται ο τρόπος διάθεσης της εισφοράς αυτής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου”.

 2. Με το άρθρο 102 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85) θεσπίστηκε μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α’ 88), με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων. (Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της προηγουμένης παραγράφου).

3. Μετά από συμφωνία με τον, τέως, υφυπουργό Εργασίας Αναστάσιο Πετρόπουλο στις 4.7.2016 η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ έστειλε επιστολή πρός τον υφυπουργό ότι συμφωνεί να διατηρηθεί το παλιό καθεστώς του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄115) όσον αφορά τις συνδρομές των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ και την απόδοση αυτών στις Ομοσπονδίες και τα σωματεία τους, όπως ορίστηκε με τη σχετική υπουργική απόφαση που εκδόθηκε για την εφαρμογή του παραπάνω νόμου. Δηλαδή οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ συνέχισαν να πληρώνουν μέχρι σήμερα μηνιαία συνδρομή ενός (1) ευρώ με τα 0,75 ευρώ κατατίθενται στο λογαριασμό για τον κοινωνικό και θεραπευτικό τουρισμό.

3. Ο Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματικής Εστίας (Ε.Λ.Ε.Ε.) είχε συσταθεί στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του Ν. 3863/2010. Μετά την κατάργηση του Ο.Ε.Ε., οι πόροι του Ε.Λ.Ε.Ε. μεταφέρθηκαν στον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013. Και τώρα μεταφέρονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΟΑΕΔ με την επωνυμία «ΟΑΕΔ/ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΣΥΛΛ. ΟΡΓ. ΣΥΝΤΑΞ.» που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος του άρθρου 41 του Νόμου 4611/2019.

4. Με την Αριθ. Φ.40035/οικ.2370/190 (ΦΕΚ Β’ 492/31.3.2011) απόφαση του τότε αναπληρωτή υπουργού Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη ορίστηκε ο «τρόπος διάθεσης της εισφοράς του άρθρου 69 παρ. 5 του Ν. 3863/2010 (Α’ 115)». Η παραπάνω απόφαση αναφέρει: “Η προβλεπόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 69 του Ν. 3863/2010 (Α’ 115) εισφορά, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες από τον ΟΑΕΕ συντάξεις, αποδίδεται κατά ποσοστό 75% υπέρ του Ειδικού Λογ/σμού Επαγγελματικής Εστίας (ΕΛΕΕ) και κατά ποσοστό 25% υπέρ της Ομοσπονδίας και των Σωματείων Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. Το ποσό που προκύπτει από το 25% αποδίδεται ως κατωτέρω: α) σε ποσοστό 85% υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΠΟΣ-ΟΑΕΕ) και β) σε ποσοστό 15% υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Τ.Α. Εμπόρων (ΠΟΣΕ-ΤΑΕ)”.

Έκτοτε το 75% των καταβληθεισών συνδρομών από την 15.7.2010 (ημερομηνία εφαρμογής του νόμου 3863) παραμένει παγωμένο στους λογαριασμούς όπου μεταφέρθηκαν τα χρήματα. Μέσα στη δεκαετία, οι 350.000 συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ κατέβαλαν, με τους μετριότερους υπολογισμούς, κοντά στα 35 εκ. ευρώ για κοινωνικό και θεραπευτικό τουρισμό, χωρίς ποτέ να καταρτιστεί, έστω και μια χρονιά, πρόγραμμα για αυτούς.

Η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ με αλλεπάλληλα υπομνήματα και παραστάσεις ζήτησε την κατάρτιση προγραμμάτων θεραπευτικού και κοινωνικού τουρισμού απ’ συναρμόδια υπουργεία και τον ΕΦΚΑ. Μάλιστα στις 23.7.2014 υπήρξε και ξεχωριστή συνάντηση της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ με τον τότε αναπληρωτή -και νυν υπουργό- Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα για το θέμα των κονδυλίων του κοινωνικού τουρισμού.

Το θέμα τέθηκε και στους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά (21.7.2014) και Αλέξη Τσίπρα (30.3.2019) στο πλαίσιο των συναντήσεών τους με αντιπροσωπείες της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ)  ΙΚΑ,  OAEE, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΠΟΣΕ-ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ,  ΠΕΣ-ΝΑΤ, ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΠΟΣΕΑ-ΕΤΕΑΕΠ και ΕΣΤΑΜΕΔΕ. Επίσης το θέμα τέθηκε και στη συνάντηση της ΣΕΑ με τους υπουργούς με τους υπουργούς Γεώργιο Γεραπετρίτη (Επικρατείας), Ιωάννη Βρούτση (Εργασίας) και Άκη Σκέρτσο (συντονιστή του κυβερνητικού έργου), που έγινε 14.12.2019 μετά την πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων. Στη συνέχεια η ΣΕΑ έστειλε δύο επιστολές (23/1/2020 και 25/5/2020) στον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη ζητώντας συνάντηση για τη διευθέτηση του θέματος του κοινωνικού θεραπευτικού τουρισμού για τους συνταξιούχους γενικότερα και ειδικότερα για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ. Οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, όπως και όλοι οι συνταξιούχοι, δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα στην καραντίνα για την πανδημία. Ο αποκλεισμός τους και από αυτά τα περιοσμένα προγράμματα είναι πρόκληση αλλά και προσβολή στη μνήμη των χιλιάδων συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, που πλήρωσαν για δέκα χρόνια, και έφυγαν απ’ τη ζωή χωρίς να απολαύσουν έστω και μια διανυκτέρευση για την ανακούφισή τους.

Επιτέλους τα συναρμόδια υπουργεία πρέπει να καταρτίσουν εσπευσμένα πρόγραμμα κοινωνικού θεραπευτικού τουρισμού για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, πρίν εκπνεύσουν οι προθεσμίες».

Η ανακοίνωση της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ

Σε ανακοίνωσή της πρός τους συνταξιούχους του Ταμείου η ΠΟΣ-ΟΑΕΕ αναφέρει για τη συνάντηση της ΣΕΑ στο υπουργείο Τουρισμού:

«Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες,

Μετά από 9 χρόνια συνεχών περικοπών στα προγράμματα Κοινωνικού  Θεραπευτικού Τουρισμού, εκδρομών, αγοράς βιβλίων, εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων, έγινε κατορθωτό μετά από συνεχείς επαφές της ΣΕΑ με το Υπουργείο Εργασίας και Τουρισμού να βρουν ικανοποίηση ορισμένα από τα αιτήματα μας. 

Στη συνάντηση που έγινε στις 2 Ιούλη 2020 με το Υπουργείο Τουρισμού οι συνταξιούχοι όλων των ταμείων, (εκτός ΟΓΑ που υπάρχει ξεχωριστό πρόγραμμα), δικαιούνται Κοινωνικό Τουρισμό μέσα από το πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους” έτους 2020. Οι αιτήσεις λήγουν στις 5 Ιούλη, αλλά θα δοθεί παράταση ώστε να μπορέσουν όσοι συνταξιούχοι το επιθυμούν να κάνουν αίτηση και εφόσον έχουν κάνει φορολογική δήλωση του 2018 και το ατομικό τους εισόδημα είναι μέχρι 16.000 ευρώ και το οικογενειακό 28.000 ευρώ. Στη κατάθεση του συνόλου των αιτημάτων μας για Κοινωνικό Θεραπευτικό Τουρισμό μας απάντησαν ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ για την καλύτερη επίλυση τους. Εάν καλυφθεί το ποσό από τους αιτούντες τότε θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση. Οι αιτήσεις συμμετοχής των δικαιούχων υποβάλλονται προς το Υπουργείο Τουρισμού αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής (www.tourism4all.gr)

Όποιοι επιλεγούν θα λάβουν διατακτική ταξιδίου (e – voucher) το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 ημέρες (4 διανυκτερεύσεις) με συμμετοχή των συνταξιούχων 50% ή 40% σε άτομα με αναπηρία πάνω από 67%.

Για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ σήμερα ΕΦΚΑ

Για τον κοινωνικό και θεραπευτικό τουρισμό που από τους συν/χους του πρώην ΟΑΕΕ παρακρατείται κάθε μήνα 0,75 ευρώ, που σήμερα τα εισπραχθέντα υπολογίζονται στα 35 εκατομμύρια , μας απάντησαν ότι βρίσκονται σε συνεννόηση με    την           Διοίκηση του ΕΦΚΑ για να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα και θα μας ενημερώσουν σύντομα. Είμαστε όμως στο παραπάνω πρόγραμμα ,όποιος θέλει να κάνει αίτηση “Τουρισμός για όλους”. Οι συνταξιούχοι μέσα από τους αγώνες τους θα διεκδικήσουν για όλους όλα όσα τους ανήκουν».