Νέα

Συνεδρίαση του ΕΠ της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ στις 3 Ιουνίου 2021

Το Εκτελεστικό Προεδρείο (ΕΠ) της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ θα συνεδριάσει στις 3 Ιουνίου 2021 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ομοσπονδίας,  Μάρνη 56 στην Αθήνα, και ώρα 10:00 π.μ.

Στην πρόσκληση πρός τα μέλη του ΕΠ αναφέρεται:

«Αγαπητέ  Συνάδελφε,

    Σε προσκαλούμε να συμμετάσχεις στην Συνεδρίαση του Εκτελεστικού Προεδρείου της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ, Μάρνη 56, 6ος όροφος.

                                            Θ Ε Μ Α ΤΑ

Πρόταση για διεξαγωγή Συνεδρίου και ημερομηνία σύγκλισης του Διοικητικού Συμβουλίου με  θέματα :

1) Επικύρωση Πρακτικών

2) Προετοιμασία για διεξαγωγή Συνεδρίου

3) Ημερομηνία ,οργανωτικά ζητήματα

4) Νομιμοποίηση  Αντιπροσώπων

5) Οικονομικά».